logo.png

Роз‘яснення щодо кодифікації рахунків у цінних паперах для здійснення ідентифікації в системі обліку Національного банку України та Центрального депозитарію

19-11-2013

З метою уникнення помилок учасниками клірингу при поданні документів до Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр") для відкриття клірингових рахунків/субрахунків учасникам/клієнтам учасників клірингу, звертаємо увагу на порядок кодифікації рахунків у цінних паперах, що використовуються учасниками/клієнтами учасників клірингу в депозитарних установах в системах обліку Центрального депозитарію та Національного банку України.

 
Кодифікація рахунків у цінних паперах для здійснення ідентифікації в системі обліку Національного банку України

Кодифікація здійснюється в програмному комплексі ОВДП Online2 шляхом зазначення для відповідного клієнта коду рахунку у цінних паперах, який складається з коду ЄДРПОУ учасника клірингу та коду належності клірингового рахунку, з дотриманням таких принципів:

 

1. При відкритті  клірингового рахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними у власних інтересах учасника клірингу, у разі, коли учасник клірингу є депозитарною установою, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;0

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

0 – код належності клірингового рахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними у власних інтересах учасника клірингу.

Наприклад: 12345678;0

 

2. При відкритті  клірингового рахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними у власних інтересах учасника клірингу, у разі, коли учасник клірингу не є депозитарною установою, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ; ХХХХХХХХ

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу.

Наприклад: 12345678;12345678

 

3. При відкритті клірингового субрахунку колективного обліку клієнтів учасника клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - юридичних осіб, у разі, коли учасник клірингу є депозитарною установою, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;4

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

4 – код належності клірингового субрахунку колективного обліку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - юридичних осіб.

Наприклад: 12345678;4

 

4.  При відкритті клірингового субрахунку колективного обліку клієнтів учасника клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - юридичних осіб, у разі, коли учасник клірингу не є депозитарною установою, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;4

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

4 – код належності клірингового субрахунку колективного обліку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - юридичних осіб.

Наприклад: 12345678;4

 

5. При відкритті клірингового субрахунку колективного обліку клієнтів учасника клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - фізичних осіб, у разі, коли учасник клірингу є депозитарною установою код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;1

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

1 - код належності клірингового субрахунку колективного обліку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - фізичних осіб.

Наприклад: 12345678;1

6. При відкритті клірингового субрахунку колективного обліку клієнтів учасника клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - фізичних осіб, у разі, коли учасник клірингу не є депозитарною установою код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;1

де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

1 - код належності клірингового субрахунку колективного обліку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу - фізичних осіб.

Наприклад: 12345678;1

 

 

7. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингу – юридичної особи, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;YYYYYYYY, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYYYY – код за ЄДРПОУ клієнта учасника клірингу.

Наприклад: 12345678;87654321 (ЄДРПОУ;ЄДРПОУ)

 

8. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингу – пайового інвестиційного фонду, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;YYYYYYYY, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYYYY – код за ЄДРІСІ цього пайового інвестиційного фонду. При цьому реквізит обов’язково має містити 8 символів, для чого перші символи коду ЄДРІСІ приймають значення "0".  

Наприклад: 12345678;00233111 (ЄДРПОУ;00ЄДРІСІ)

 

9. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингуфізичної особи, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

XXXXXXXX;ZZZZZZZZZZ, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

ZZZZZZZZZZ – ідентифікаційний код фізичної особи.

Наприклад: 12345678;2345234523

 

10. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингунерезидента, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;NNNNNNNN, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

NNNNNNNN – код нерезидента.

Наприклад, 12345678;CY26242744

 

11. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингубанку (не депозитарної установи),  код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;ММММММ, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

ММММММ – код банку-клієнта учасника клірингу (МФО).

Наприклад: 12345678;300400

 

12. При відкритті клірингового субрахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах визначеного клієнта учасника клірингубанку (депозитарної установи),  код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" приймає вигляд:

ХХХХХХХХ;ММММММ, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

ММММММ – код банку-клієнта учасника клірингу (МФО).

Наприклад: 12345678;300400

 

 

Кодифікація рахунків у цінних паперах для здійснення ідентифікації в системі обліку Центрального депозитарію.

Кодифікація рахунків у цінних паперах здійснюється з дотриманням таких принципів:

 

1. При відкритті клірингового рахунку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними у власних інтересах учасника клірингу, або при відкритті клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу, код рахунку у цінних паперах, що відкритий учаснику клірингу або клієнту учасника клірингу в депозитарній установі в системі обліку Центрального депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХ-UAYYYYYYYY, де

ХХХХХХ – код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах учаснику клірингу;

UAYYYYYYYY – кодифікатор рахунку, що призначається згідно з правилами обліку Центрального депозитарію.

Наприклад: 302070-UA40200030.

 

2. При відкритті клірингового субрахунку колективного обліку клієнтів учасника клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу – юридичних та фізичних осіб, код рахунку у цінних паперах для ідентифікації в кліринговій системі ПАТ "Розрахунковий центр" – це код за ЄДРПОУ учасника клірингу. Код рахунку приймає вигляд:

ХХХХХХХХ, де

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу.

Наприклад, 12345678

 

Принципи використання клірингових субрахунків колективного обліку.

 

1. Кліринговий субрахунок колективного обліку учасника клірингу використовується тільки для тих клієнтів учасника клірингу, які обслуговуться в межах однієї депозитарної установи, за МДО якої здійснено ідентифікацію даного клірингового субрахунку в депозитарії.

2. У разі необхідності відкриття клірингових субрахунків колективного обліку клієнтів учасника клірингу, які обслуговуються в іншій депозитарній установі, Розрахунковий центр відкриває додатковий кліринговий субрахунок.

3. Кількість додаткових клірингових субрахунків колективного обліку клієнтів учасника клірингу обмежена. Одному учаснику клірингу може бути відкрито 9 додаткових клірингових субрахунків колективного обліку клієнтів учасника клірингу.19.11.2013