logo.png

Внесено зміни до Регламенту провадження клірингової діяльності

04-12-2013

29 листопада 2013року Правлінням Розрахункового центру була затверджена нова редакція «Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

 


Дані зміни були внесені з метою забезпечення належного взаємозв’язку відображення та побудови в облікових системах торговців цінними паперами відповідності операцій за кліринговими рахунками та підстав їх проведення, грошовим розрахункам, що здійснюються за «рахунками для проведення розрахунків» за кожною з транзакцій в кліринговій системі.


Для даних цілей у Регламенті були деталізована звітна інформація за кліринговими операціями та кліринговими рахунками/субрахунками, що надаються засобами Системи правового електронного документообігу (СПЕД) з електронним цифровим підписом, а також включення до призначення кожного платежу, який здійснює Розрахунковий центр за рахунками для проведення розрахунків, унікального номеру транзакції в кліринговій системі. За даним номером транзакції торговець цінними паперами може ідентифікувати кожен з переказів коштів, який здійснюється за «рахунками для проведення розрахунків», що є доступними для перегляду у системі «Інтернет банкінгу».

 


Додано п.5.7.

« 5.7.Розрахунковий центр за результатами клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів щоденно, після закінчення операційного дня Розрахункового центру, засобами СПЕД надає кожному учаснику клірингу наступні звіти в електронній формі:

  • виписка про стан клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу (Додаток 23);
  • виписка про операції на клірингових рахунках/субрахунках учасника клірингу (Додаток 24);
  • звіти за біржовими правочинами - за наявності біржових правочинів щодо цінних паперів, що були розраховані у даний операційний день (Додаток 25).»

 

Зміни у Розділі 5 (п.п.5.13.5 – 5.13.10, 5.16.11-5.16.14)

Додана інформація щодо обов’язкової відповідності даних меморіального ордеру, який формується Розрахунковим центром при проведенні грошових розрахунків, номеру транзакції в системі клірингового обліку та даним, зазначеним у полі "OPER_NUMB" виписки про операції на клірингових рахунках/субрахунках.

 


Додано Додатки 23-26

Описи форматів файлів:

1."Виписка про стан клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу."

2."Виписка про операції на клірингових рахунках/субрахунках учасника клірингу.

3."Звіт за біржовими правочинами."

4.Довідник "Коди фондових бірж у кліринговій системі Розрахункового центру"

 

Додано п.3.3.

«3.3.Надання Розрахунковим центром клірингових послуг учасникам клірингу здійснюється за умови підключення учасників клірингу:

  • до Системи дистанційного обслуговування "Інтернет – банкінг" Розрахункового центру у відповідності до "Положення про Систему дистанційного обслуговування "Інтернет – банкінг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затвердженого рішенням Правління Розрахункового центру;
  • до Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" (далі – інтернет-кліринг) Розрахункового центру у відповідності до "Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затвердженого рішенням Правління Розрахункового центру;
  • до Системи правового електронного документообігу Розрахункового центру у відповідності Положення про систему правового електронного документообігу Публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затвердженого рішенням Правління Розрахункового центру».

 

 

У випадках необхідності, Розрахунковий центр, на вимогу учасника клірингу, готовий надати підтвердження проведення грошових розрахунків за операціями, що здійснені за кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу в форматі виписок за «рахунками для проведення розрахунків» та виписок за кліринговими рахунками/субрахунками.


04.12.2013