logo.png

Внесено зміни до Регламенту провадження клірингової діяльності

23-01-2014

Повідомляємо, що Протоколом Правління від 20.01.2014 року за № 04 було затверджено зміни до Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".


Внесені зміни стосуються деталізації призначення платежу при здійсненні грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, а також при здійсненні списання зобов’язань та/або прав з поставки коштів з клірингових рахунків/субрахунків.


Зокрема, при формуванні меморіальних ордерів для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі (операції 64),  призначення платежу має наступну структуру:


OPER_NUMB|ISIN|DOC_NAME|DOC_NUMB|DOC_DATE|Переказ коштів за договором №… від …р., без ПДВ, де


OPER_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;


ISIN – код випуску цінних паперів, за якими здійснюються грошові розрахунки;


DOC_NAME – код фондової біржі, який приймає значення "ХХХХХХХХ" відповідно до довідника учасників Розрахункового центру на якій здійснюється укладання правочину;


DOC_NUMB – номер правочину, що укладений на біржі, відповідно до даних біржі або ознака «неттінгу» - NETTING_ХХХХХХХ, де ХХХХХХХ - ознака правочинів які пройшли процедуру неттінгу  та зазначені у звітному файлі TRD.DBF  в кліринговій системі за визначеною датою;


DOC_DATE – дата укладання правочину відповідно до даних біржі за визначеною датою або дата неттінгу.


Наприклад:


6464123456123456
|UA4000075758|15090000|NETTING_1500028|17/12/2013|Переказ коштів за договором N …… від ……. р., без ПДВ.

 

При формуванні меморіальних ордерів для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею (операції 62), призначення платежу має наступну структуру:


OPER_NUMB|ISIN|DOC_NAME|DOC_NUMB|DOC_DATE|Переказ коштів за договором №… від …р., без ПДВ, де


OPER_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;


ISIN – код випуску цінних паперів, за якими здійснюються грошові розрахунки;


DOC_NAME – найменування документа, яке приймає значення "00000000";


DOC_NUMB – номер документа або правочину, що укладений поза фондовою біржею;


DOC_DATE – дата складання документа або укладання правочину.


Наприклад:


6264123456123456
|UA4000075758|00000000|4264/2013-БВ|17/12/2013|Переказ коштів за договором N …… від ……. р., без ПДВ.

 

При формуванні меморіальних ордерів на переказ коштів з рахунків для здійснення розрахунків на поточні/кореспондентські рахунки учасників клірингу (операції 34), призначення платежу має наступну структуру:


OPER_NUMB|DOC_NAME|DOC_NUMB|DOC_DATE|Переказ коштів з облікової системи клірингу на рахунок учасника клірингу згідно з договором №… від …р., без ПДВ, де


OPER_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;


DOC_NAME – найменування документа;


DOC_NUMB – номер документа на підставі якого здійснюється вилучення коштів з клірингу;


DOC_DATE – дата документа на підставі якого здійснюється вилучення коштів з клірингу.


Наприклад:


3464123456123456
|розпорядження|1234-1230|17/12/2013|Переказ коштiв з облiк. сист. клiр. на рах. учасн. клiр. за договором N ………. вiд ………… року, без ПДВ.23.01.2014