logo.png

Коментар щодо публікації у газеті «Капітал»

26-03-2014

25 березня 2014 року у газеті «Капітал»  було опубліковано статтю «Національний депозитарій України отримав статус Центрального та рекордний прибуток», за авторства Марка Поллока,  у якій, зокрема, йшлося про те, що «…фінпоказники Розрахункового центру значно погіршилися…IV квартал 2013 року ця установа закінчила зі збитком у 3,387 млн грн. При цьому за попередні три квартали 165-й за активами банк «Розрахунковий центр» отримав прибуток – 4,4 млн грн.»


Варто зазначити, що дане висловлювання є некоректним та не відповідає дійсності. Раніше Розрахунковий центр вже повідомляв у коментарі на запит журналіста зазначеному виданню щодо фінансового результату Розрахункового центру за IV квартал 2013 року. На нашу думку,  дана інформація була відображена некоректно, тому вважаємо за доцільне повторно пояснити та прокоментувати її.


Нагадуємо, що Розрахунковий центр розпочав свою діяльність як банк лише у вересні 2013 року, отримавши банківську ліцензію. До вказаного періоду Розрахунковий центр функціонував як кліринговий депозитарій та здійснював свою діяльність як підприємство.


Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Для виконання норм законодавства України протягом серпня-вересня 2013 року Розрахунковий центр здійснив перехід від діяльності депозитарію до діяльності банку, передавши всі депозитарні активи до ПАТ «Національний депозитарій України». Відповідно, відбулася й трансформація системи фінансового обліку – баланс підприємства трансформувався у баланс банку. Таким чином, лише четвертий фінансовий квартал 2013 року Розрахунковий центр розпочав як банк, на який розповсюджуються всі вимоги Національного банку щодо фінансового обліку банку. Зрозуміло, що баланс підприємства та баланс банку суттєво відрізняються, їх неможливо привести до єдиного знаменника, відповідно – порівнювати. Саме в результаті трансформації балансу виникли деякі показники, що ніяким чином не стосуються підприємства, зокрема, зазначені у балансі банку збитки – 3,387 млн грн, які не відображають фактичного результату діяльності, адже за IV квартал 2013 року Розрахунковий центр отримав прибуток 996 тис грн.


Варто зазначити, що діяльність банку «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» є винятковою і раніше в Україні не здійснювалася, то ж і стандартні банківські продукти Розрахунковий центр не надає, фактично виконуючи обмежені банківські операції, пов‘язані з розрахунками та організацією клірингу. В той же час, Банк у відповідності до вимог Національного банку України здійснює повноцінне функціонування системи фінансового обліку, підготовку щоденної звітності, здійснення повноцінного фінансового моніторингу, взаємодію з податковою службою при відкритті рахунків та проведенні грошових розрахунків тощо.


З огляду на європейську практику, Розрахунковий центр фактично є аналогом Euroclear Bank, який здійснює грошове врегулювання за операціями з цінними паперами і ініціює проведення поставки цінних паперів у депозитаріях.26.03.2014