logo.png

Внесено зміни до Регламенту обслуговування клієнтів

19-08-2014

22 серпня 2014 року набуває чинності нова редакція  «Регламенту обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках». Відповідний документ, викладений у новій редакції, було затверджено Правлінням Розрахункового центру 14 серпня 2014 року.

 

Зміни до «Регламенту обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» було внесено з метою уточнення переліку документів, що подаються клієнтами до Розрахункового центру при відкритті та  обслуговуванні  поточного/кореспондентського  рахунку (зокрема, детально виписані підстави для закриття рахунку, зазначена обов’язкова умова розірвання відповідного договору для закриття рахунку, додано розділ щодо питання надання клієнту виписки з рахунку/дубліката виписки у паперовій формі)

 

Також у зв’язку із затвердженням «Програми ідентифікації та вивчення клієнтів публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» внесено зміни до форми опитувальника, що заповнюється та подається клієнтом.


19.08.2014