logo.png

Національний банк України завершив перевірку діяльності Розрахункового центру

21-11-2014

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках пройшов позапланову інспекційну перевірку Національним банком України з окремих питань якості активів та ліквідності, що завершилася 17 жовтня 2014 року.

 

Результати інспектування свідчать, що банк відноситься до групи достатньо капіталізованих, а рівень ліквідності дозволяє забезпечувати як власні потреби, так і потреби всіх клієнтів. Банк дотримується встановлених економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції та порядку формування обов‘язкових резервів. За наслідками перевірки надані деякі зауваження методологічного характеру.

 

Розрахунковий центр має сучасну інфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Інфраструктура передбачає наявність відповідного технологічного приміщення, належних засобів зв’язку, засобів захисту інформації, сучасного програмно-технологічного комплексу.

 

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за розміром активів відноситься до 4 групи  банків. Його загальні активи  станом  на 6 жовтня 2014 року складали 1 086,76 млн. грн.,  статутний капітал - 153,1 млн. грн. За 2013 рік банк отримав прибуток у розмірі  696 тис.грн.

 

 

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» було утворено на базі Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Основним акціонером Розрахункового центру є Національний банк України з часткою у статутному капіталі 77,78%.

 

Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Також, Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.


21.11.2014