logo.png

Внесено зміни до Регламенту обслуговування клієнтів

07-05-2015

15 травня 2015 року набуває чинності нова редакція  «Регламенту обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Внесення змін до Регламенту пов’язано з набранням чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та затвердження в новій редакції «Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

В Регламенті розширено перелік документів, що надаються клієнтом юридичною особою для відкриття поточного рахунку. Зокрема, юридична особа повинна надати:

  • документи або копії документів, що підтверджують наявність/відсутність у клієнта кінцевих бенефіціарних власників;
  • документи або копії документів, які містять ідентифікаційні дані фізичних осіб власників істотної участі в юридичній особі/осіб уповноважених представляти інтереси власників істотної участі (за наявності);
  • довіреність (інший документ), що надає право представляти інтереси власника істотної участі;
  • копії ліцензій, патентів (за наявності) на всі види діяльності юридичної особи, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України.

До того ж внесено редакційні правки в опитувальник юридичної особи.

З переліку документів, що подаються для відкриття кореспондентського рахунку банком-кореспондентом резидентом України вилучено опитувальник, додано копію форми №614 згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затвердженої Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124 «Про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку» на останню звітну дату.

Крім того, в Регламенті доопрацьовано деякі розділи. Зокрема, у розділі «підстави для відмови у відкритті рахунку» розширено перелік відповідних підстав. У розділах «внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку» та «підстави для закриття рахунку» зміни стосуються особливостей подання документів банками-кореспондентами у випадку запровадження тимчасової адміністрації/ліквідації банка-кореспондента. А у розділі «проведення банківських операцій по рахунках клієнтів» обумовлено розмір платежів з рахунків клієнтів протягом операційного дня.


07.05.2015