logo.png

Відбулися позачергові збори акціонерів Розрахункового центру

10-07-2015

Сьогодні, 10 липня 2015 року, відбулися позачергові збори акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

Серед питань порядку денного, зокрема, акціонери підтримали питання про внесення змін до Статуту товариства, а також внутрішніх положень Розрахункового центру, а саме: положення про Загальні збори акціонерів, положення про Спостережну раду, положення про Правління. Прийняття внутрішніх документів Розрахункового центру у новій редакції обумовлене, перш за все, внесенням змін до законодавства України, а також необхідністю підвищення надійності Розрахункового центру як центрального контрагента при здійсненні розрахунків.

Тож акціонери привели документи товариства до вимог законодавства України та підтримали забезпечення безризикових розрахунків шляхом зміни активних операцій Розрахункового центру.

Загальними зборами акціонерів оновлено склад Спостережної ради. Таким чином, до складу Спостережної ради увійшли: Курінний Олег Михайлович, Козаченко Сергій Олександрович, Юр’єв Андрій Михайлович, Журов Геннадій Миколайович та Луковенко Роман Юрійович. Головою Спостережної ради акціонери переобрали Курінного Олега Михайловича.

У зв’язку із внесенням змін до статуту у частині зміни органу, який здійснюватиме перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр», з ревізійної комісії на ревізора, акціонери прийняли рішення про внесення відповідних змін до положення про Ревізійну комісію, виклавши її у новій редакції – положення про Ревізора ПАТ «Розрахунковий центр».  Відповідно, було припинено повноваження членів Ревізійної комісії та обрано Ревізора – Вашеку Вікторію Анатоліївну.

Наостанок, акціонери розглянули питання розподілу прибутків і покриття збитків ПАТ «Розрахунковий центр». Так, одержаний чистий прибуток за 2014 рік у сумі 3 638 790,79 грн., а також нерозподілений прибуток минулих років, що утворився у результаті переоцінки основних засобів та переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності у сумі 21 479 759,64 грн. направлено на поповнення резервного капіталу.


10.07.2015