logo.png

Внесено зміни до тарифів

08-12-2015

Внесено зміни до тарифів

4 січня 2016 року набуває чинності нова редакція тарифів на послуги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ".
З метою продовження надання клієнтам повного спектру клірингових послуг, забезпечення функціонування та підтримки клірингової системи та інших інформаційних систем, прийнято рішення відмовитись від розрахунку вартості окремих клірингових операцій, а – встановити єдиний тариф за обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку).
Варто зазначити, що з 2013 року, коли вперше були затверджені тарифи на клірингові послуги Розрахункового центру, в країні відбулося значне падіння економічного розвитку, девальвація національної валюти та зростання рівня інфляції. Незважаючи на негативні тенденції ПАТ "Розрахунковий центр" жодного разу не здійснював індексацію тарифів на обслуговування клірингового рахунку та тарифів, які враховуються при його розрахунку.
Так, за офіційними даними Державної служби статистики України індекс споживчих цін (рівень інфляції) в Україні за 4-й квартал 2013 року становить 101,1%, за 2014 рік – 124,9% та за 10 місяців 2015 року – 139,5%.
Беручи до уваги вищезазначене, прийнято рішення здійснити індексацію тарифів на обслуговування клірингового рахунку виключно на рівень інфляції за 4-й квартал 2013 року та 2014 рік, що становить 26%.