logo.png

Відбулися річні загальні збори акціонерів

27-04-2016

Сьогодні, 27 квітня 2016 року, відбулися річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Акціонери розглянули та підтримали всі питання порядку денного. Зокрема, затверджено звіти Спостережної ради, Правління та Ревізора ПАТ «Розрахунковий центр» за 2015 рік.

Також затверджено річний звіт, річні результати діяльності, річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «Розрахунковий центр» за 2015 рік.

За результатами діяльності у 2015 році ПАТ «Розрахунковий центр» отримано збиток у сумі 28 886 375,60 грн., який виник внаслідок списання інвестиції у дочірнє підприємство ТОВ «МФС» та за результатами голосування акціонерів вирішено покрити даний збиток за рахунок резервного капіталу.

В той же час ПАТ «Розрахунковий центр» за результатами податкового обліку та звітності отримано прибуток в розмірі 39 846 734,00 грн. та до державного бюджету України сплачено податок на прибуток за результатами 2015 року у розмірі 7 172 412,00 грн.