logo.png

Запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

25-04-2017

Повідомляємо, що відповідно до інформації з офіційного сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua/) на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.04.2017 р. № 264-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» до категорії неплатоспроможних» (далі – ПАТ «ДІАМАНТБАНК») код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24.04.2017 р. № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», згідно з яким з 24.04.2017 р. до 23.05.2017 р. включно призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора зазначеного банку.

Розрахунковий центр з моменту отримання інформації про запровадження тимчасової адміністрації у банку, який є клієнтом та / або контрагентом Розрахункового центру за будь-якими договорами (операціями), тимчасово уживає заходів, потрібних для забезпечення схоронності активів банку з тимчасовою адміністрацією до моменту отримання від тимчасового адміністратора:

  • підтвердження повноважень осіб, які вказані в картці із зразками підписів і відбитка печатки і картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки (далі – уповноважені особи) або
  • інформації про припинення повноважень (анулювання права підписів) уповноважених осіб, або
  • документів для внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта, визначених Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та / або документів для внесення змін до реквізитів клірингового рахунку, визначених Регламентом провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Відповідні заходи Розрахунковим центром вживаються з метою мінімізації ризиків несанкціонованого доступу, у тому числі шляхом тимчасового призупинення доступу до рахунку / рахунків банку, у якому запроваджена тимчасова адміністрація, уповноважених осіб до з'ясування або підтвердження тимчасовим адміністратором інформації щодо наявності повноважень у таких осіб.