logo.png

Відбулися річні загальні збори акціонерів

28-04-2017

27 квітня 2017 року відбулися річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Акціонери розглянули та підтримали всі питання порядку денного. Зокрема, затверджено звіти Спостережної ради, Правління та Ревізора ПАТ «Розрахунковий центр» за 2016 рік.

Загальними зборами акціонерів прийнято до відома звіт аудиторської фірми Приватного акціонерного товариства «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, у якому зазначено, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Також затверджено річний звіт, річні результати діяльності, річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «Розрахунковий центр» за 2016 рік.

За результатами діяльності у 2016 році ПАТ «Розрахунковий центр» отримано прибуток у сумі 2 091 300,41 грн. Акціонери прийняли рішення розподілити прибуток 2016 року наступним чином: здійснити за рахунок прибутку 2016 року покриття збитків минулих років (2 496 360,88 грн), збиток у сумі 405 060,47 грн. залишився непокритим.

Серед питань порядку денного, зокрема, акціонери підтримали питання про внесення змін до Статуту товариства, а також внутрішніх положень Розрахункового центру, а саме: положення про Загальні збори акціонерів, положення про Спостережну раду, положення про Правління. Прийняття внутрішніх документів Розрахункового центру у новій редакції обумовлене внесенням змін до законодавства України.

Тож акціонери привели документи товариства до вимог законодавства України.

Загальними зборами акціонерів оновлено склад Спостережної ради. Таким чином, до складу Спостережної ради увійшли: Манжуловський Святослав Всеволодович, Миндаугас Бакас, Супрун Андрій Володимирович, Селякова Наталія Миколаївна, Мітюков Ігор Олександрович.

Головою Спостережної ради акціонери обрали Супруна Андрія Володимировича