logo.png

Стратегічні цілі та нові тарифи ПАТ «Розрахунковий центр»

01-12-2017

У листопаді 2017 року відбулось засідання Спостережної ради Розрахункового центру, на якому були затверджені Стратегія на 2018-2019 роки та Бюджет Розрахункового центру на 2018 рік.

Так, стратегічними цілями Розрахункового центру на найближчі два роки були визначені:

 • трансформація у Light CCP, який не є банком та який гарантує здійснення розрахунків без стовідсоткового попереднього резервування коштів та цінних паперів;
 • забезпечення належного фінансування діяльності Розрахункового центру за рахунок надходжень від господарської діяльності та реалізації послуг (операційна беззбитковість);
 • розробка та впровадження пакету додаткових сервісів, що дозволять зробити Розрахунковий центр «центром обслуговування ліквідності» на українському фондовому ринку;
 • формування дієвої системи інформаційної безпеки.

 З метою реалізації стратегічних цілей вже у 2018 році Розрахунковий центр:

 • впровадить механізми виконання розрахунків в режимі Т+2 за державними цінними паперами;
 • забезпечить функціонування повноцінної системи ризик-менеджменту та створення системи гарантій;
 • в координації з Центральним депозитарієм підготує RFP (Request for proposal) для програмного забезпечення діяльності центрального контрагента (ЦК), що дозволить виконувати функції ЦК для організованих ринків за фінансовими та іншими продуктами.

Також Спостережною радою Розрахункового центру після обговорення з представниками Національного банку України з метою досягнення в майбутньому операційної беззбитковості було прийнято рішення щодо визначення у бюджеті Розрахункового центру на 2018 рік доходів від здійснення клірингової діяльності на економічно обґрунтованому рівні.

На виконання рішень Спостережної ради Правління Розрахункового центру затвердило нові тарифи на окремі клірингові послуги. Нові тарифи передбачають зниження вартості клірингових послуг у окремих випадках, а також можливість учасників клірингу самостійно регулювати та планувати рівень своїх витрат.

Нова тарифна модель передбачає наступне:

 • тарифи розраховані виходячи з мінімально необхідних витрат Розрахункового центру для забезпечення безперервності діяльності (базуються на принципі собівартості);
 • базою для розрахунку тарифів є показники Бюджету на 2018 рік, затвердженого Спостережною радою, з урахуванням зниження експлуатаційних, адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу;
 • тарифи розраховані таким чином, щоб урівноважити фінансове навантаження на клієнтів Розрахункового центру в залежності від кількості виконуваних операцій;
 • нова тарифна модель передбачає оплату клірингових послуг Розрахункового центру у вигляді вартості клірингового обслуговування (підтримка систем) та додатково оплату вартості кожної нетто-транзакції за результатами клірингу;
 • мінімальна вартість клірингового обслуговування для учасників клірингу, які не виконують операції, знижена;
 • розміри тарифів розраховані таким чином, щоб забезпечити «економію від масштабу», тобто вартість однієї транзакції для клієнта знижується зі збільшенням кількості транзакцій, виконаних протягом місяця;
 • впроваджена модель лояльності, яка передбачає зниження вартості послуг в залежності від розміру залишків коштів учасника клірингу в кліринговій системі (на рахунках для здійснення розрахунків);
 • впроваджена модель повернення коштів шляхом виплати процентів за залишками на банківських рахунках.

Таким чином, з 1 січня 2018 року Розрахунковий центр встановлює / змінює наступні тарифи:

 • обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку) – 3000,00 грн за повний або неповний календарний місяць;
 • здійснення операцій списання / зарахування зобов’язань/прав з поставки/отримання коштів/цінних паперів за кліринговими рахунками/субрахунками для забезпечення розрахунків за правочинами (за результатами опрацювання правочинів, укладених на фондовій біржі  та поза фондовою біржею, як із застосуванням процедур неттінгу (тарифікується нетто-операція), так і за одиночними розрахунками):
  300,00 грн за одну операцію. За тарифом оплачується не більше ніж 50 операцій протягом календарного місяця. У випадку виконання на кліринговому рахунку та субрахунках такого рахунку протягом календарного місяця більше ніж 50 операцій, вартість наступних операцій вважається такою, що включена до вартості обслуговування клірингового рахунку;
  1,00 грн за одну операцію у випадку, якщо протягом календарного місяця, у якому надавались послуги, середньоденний залишок коштів на рахунках для здійснення розрахунків учасника клірингу (сумарно за кліринговим рахунком та субрахунками такого рахунку) дорівнював або перевищував 3 млн. грн. станом на 17:00 операційного дня.
 • Розрахунковий центр сплачує щомісяця проценти на залишок коштів на поточному рахунку учасника клірингу:
  від 5 млн. грн. включно – 5% річних;
  від 10 млн. грн. – встановлюється за домовленістю сторін, але не вище ніж розмір облікової ставки НБУ мінус 4% річних.

Проценти нараховуються в останній операційний день місяця після закінчення операційного часу та сплачуються протягом наступного операційного дня.

Просимо учасників клірингу звернути увагу на те, що виплата процентів за залишками коштів на поточному рахунку потребує укладення додаткового договору. Для укладення додаткового договору необхідно звертатись до відділу взаємодії та супроводження операцій клієнтів Розрахункового центру за телефонами:

+380 44 585 42 40

+380 44 585 42 42

вн. 1048, 1097