logo.png

Внесено зміни до внутрішніх документів

05-03-2019

15 березня 2019 року набуває чинності нова редакція Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Регламент).

Зміни передбачають можливість звернення учасника клірингу щодо відміни блокування або списання зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів за правочинами, укладеними на фондовій біржі, щодо яких в системі клірингового обліку встановлені обмеження на здійснення клірингових операцій на підставі рішення суду, уповноваженого державного органу або на підставі інформації, наданої депозитарієм тощо, встановлені вимоги щодо форми звернення та необхідної інформації, яка зазначається у зверненні.

Також новою редакцією Регламенту передбачено, що інформація про залишки зобов’язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів  та / або коштів, які обліковуються на кліринговому рахунку/субрахунку, на який накладено обмеження на здійснення клірингових операцій, фондовій біржі не надається.