logo.png

До відома клієнтів

14-05-2019

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр» або Банк), в ході проведення заходів з питань фінансового моніторингу (у тому числі з урахуванням рекомендацій наданих у листі Національного банку України від 01.03.2019 р. №25-0006/12002) (з додатками), було виявлено ряд клірингових операцій клієнтів Банку, здійснених за правочинами щодо купівлі цінних паперів (зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони не мають очевидного економічного сенсу (доцільності).

Особливістю проведення цих операцій є неодноразова (циклічна) купівля юридичними особами ОВДП з однаковим ISIN кодом за більш високою ціною та продаж за більш низькою ціною (тобто зі збитком) протягом короткого проміжку часу. За результатами їх проведення таких операцій певне коло фізичних осіб клієнтів брокера отримує постійний інвестиційний прибуток, а юридичні особи – інвестиційний збиток.

Подібні операції відображені в Типологіях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2015 році, що затверджені наказом Державної служби фінансового моніторингу України від 25.12.2015 №166.

Ураховуючи зазначене, у Банку є підстави вважати, що вищенаведені операції з купівлі-продажу ОВДП можуть мати відношення до легалізації (відмивання) кримінальних доходів (за якими відсутня економічна доцільність) та / або які можуть іншим чином наражати Банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності.

На підставі цього, 10.05.2019 Правлінням ПАТ «Розрахунковий центр» було прийнято рішення щодо відмови від підтримання ділових (договірних) відносин з двома брокерами – клієнтами Банку, якими упродовж поточного року проводились подібні операції.

Тобто, у разі виявлення таких операцій з купівлі-продажу ОВДП, діяльність клієнта, що їх проводив, буде розцінюватись Банком як здійснення ризикової діяльності, і як наслідок, до такого клієнта будуть застосовані відповідні заходи впливу згідно із законодавством України, зокрема, які передбачені статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

При цьому, ПАТ «Розрахунковий центр» звертає увагу, що викладені в цьому листі (з додатками) вимоги щодо фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП також стосуються і інших видів цінних паперів.