logo.png

ПАТ "Розрахунковий центр" оголошує відбір на посади голови Правління та члена Правління

24-05-2019

Наглядова Рада ПАТ «Розрахунковий центр» відповідно до рішення, прийнятого 22 травня 2019 року, оголошує відбір на посади голови Правління та члена Правління – відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу.

Оголошення відбору пов'язано з закінченням строків контрактів менеджменту Банку в серпні 2019 року.

Реформа інфраструктури фондового ринку є надзвичайно важливим кроком на шляху до стійкого економічного зростання і Розрахунковий центр, як один з центральних елементів інфраструктури, має бути серед лідерів структурних змін. Саме тому акціонери та Наглядова рада Банку вбачають за необхідне отримати від кандидатів пропозиції щодо нових підходів до реалізації стратегії розвитку організації і ринку в цілому.

Кандидати мають відповідати вимогам до керівників банків, мати відмінні лідерські та управлінські якості, глибоке розуміння принципів і практик функціонування ринку капіталу (детальні вимоги викладені в додатку). Додатково кандидат на посаду голови Правління має бути готовий стисло представити на співбесіді своє бачення стратегічного розвитку організації в середньостроковій перспективі, а кандидат на посаду члена Правління – бачення кандидата щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу Банку.

Кандидати, які мають намір взяти участь у відборі, мають надати до 03.06.2019 р. на електронну адресу HR@settlement.com.ua таку інформацію:

  • мотиваційний лист щодо зайняття даної посади з зазначенням інформації про відповідність власної кваліфікації та ділової репутації вимогам до керівника Банку;
  • резюме кандидата.