logo.png

Обрано новий склад Наглядової ради Розрахункового центру

04-06-2020

03 червня 2020 року був підписаний протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», які відбулись 29 травня 2020 року дистанційним шляхом.

Разом зі зборами ПАТ «Національний депозитарій України», які відбулись того ж дня, це були перші в Україні дистанційні збори. Завдячуючи професіоналізму корпоративної служби Розрахункового центру було забезпечено відповідність стандартам корпоративного управління, прозорість та доступність інформації для акціонерів та гідний приклад для всіх акціонерних товариств України.

На загальних зборах, окрім типових для річних загальних зборів питань, було також переобрано склад Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Наглядову раду залишив Мітюков Ігор Олександрович, якому ми безмежно вдячні за його участь та внесок у розвиток Розрахункового центру. Завдяки його експертизі та компетенції, в Розрахунковому центрі було впроваджено належний рівень бюджетування та фінансового контролю, його зусиллями створено самостійну, незалежну та професійну службу внутрішнього аудиту.

Також зі складу Наглядової ради вийшов голова Правління  ПАТ «Національний депозитарій України» Миндаугас Бакас. Ми щиро сподіваємось, що партнерські відносини Розрахункового центру та НДУ дозволять нам і надалі користуватись його знаннями та досвідом щодо функціонування пострейдингової інфраструктури фінансових ринків.

У той же час, колегіальна компетентність Наглядової ради щодо управління ризиками посилилась за рахунок обрання до її складу Надії Мешенко, яка очолює управління фінансових та операційних ризиків Департаменту управління ризиками Національного банку України, та чия експертиза є вкрай необхідною з огляду на стратегію створення нових продуктів, майбутню трансформацію Розрахункового центру та необхідність відповідності PFMI IOSCO.

Також прикладом найкращих практик корпоративного управління є обрання у якості незалежного члена Наглядової ради Олексія Кия – професіонала з бездоганною репутацією, який останні 18 років очолює асоціацію, що об’єднує учасників фондового ринку, та голос якого у Наглядовій раді Розрахункового центру забезпечить максимально повне врахування інтересів клієнтів у його діяльності та донесення побажань та потреб ринку до його менеджменту.