logo.png

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

20-07-2020

Шановні клієнти!

 

Нагадуємо, що відповідно до рішення НКЦПФР від 29.04.2020 №211 «Про внесення змін до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку» професійним учасникам фондового ринку у термін до 01 серпня 2020 року необхідно подати інформацію про спеціалізовані програмні продукти до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

 

Рішенням НКЦПФР від 02.10.2012  № 1342 «Про затвердження Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів» передбачено:

 

спеціалізований програмний продукт [СПП] - програмний продукт, який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками, Центральним депозитарієм на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію, за винятком:

програмного засобу ІТС (операційної системи, програми обміну електронною поштою, програмного засобу захисту ІТС тощо), які без додаткових змін та доповнень у повному обсязі можуть використовуватись у діяльності, не пов`язаній з фондовим ринком;

програмного продукту загального користування (операційна система, офісний засіб, засіб архівування даних, файловий менеджер, програма обміну електронною поштою тощо), який без додаткових змін та доповнень у повному обсязі може використовуватись у діяльності, не пов`язаній з фондовим ринком;

допоміжного програмного продукту, використання або невикористання якого не впливає на професійну діяльність, депозитарну діяльність Центрального депозитарію;

Під використанням програмного продукту на фондовому ринку професійними учасниками, Центральним депозитарієм під час здійснення професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію слід розуміти як безпосереднє використання програмного продукту зазначеними суб’єктами, так і використання програмного продукту клієнтами зазначених суб’єктів у випадках, якщо необхідність такого використання зумовлена наданням зазначеними суб’єктами послуг під час здійснення ними професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

 

Враховуючи вищенаведене, на думку Розрахункового центру, спеціалізованим програмним продуктом, який використовують клієнти Розрахункового центру-учасники клірингу під час здійснення ними професійної діяльності на фондовому ринку і необхідність використання якого зумовлена отриманням клірингових послуг від Розрахункового центру, є ППЗ “Інтернет-кліринг”.

 

 Розрахунковий центр пропонує учасникам клірингу зразок для заповнення відповідної інформації про спеціалізовані програмні продукти, які використовують учасники клірингу при отриманні клірингових послуг від Розрахункового центру, для подання інформації в НКЦПФР.