logo.png

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" В НЕБАНКІВСЬКУ ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ

18-11-2020

До уваги учасників ринків капіталу

 

Шановні колеги!

 Як вам усім відомо, 16 серпня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», який був прийнятий 19 червня 2020 року Верховною Радою України.

Цим Законом було внесено зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який був затверджений у новій редакції та отримав нову назву - Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі – Закон).

Закон вносить кардинальні зміни в усі види діяльності на ринках капіталу та функціонування учасників цих ринків, спрямовані на їх приведення до сучасних світових стандартів.

Зокрема, Законом передбачені нові правила здійснення клірингової діяльності, яку відтепер відокремлено від банківської діяльності починаючи із дати набрання чинності Законом – з 1 липня 2021 року.

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» наразі є банківською установою, що здійснює клірингову діяльність, тому зміни законодавства вимагають відповідних змін у його діяльності.

Наразі ведеться активна робота з вдосконалення внутрішньої інфраструктури Розрахункового центру, приведення його діяльності у відповідність до вимог нового законодавства і світових стандартів та перетворення у сучасну клірингову установу.

Курс на зміни був узятий ще наприкінці 2019 року, коли була розроблена Стратегія діяльності (розвитку) Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» на 2020 – 2022 роки та затверджена Наглядовою радою у січні 2020 року, яка передбачає перетворення Розрахункового центру у сучасну технологічну небанківську клірингову установу та яка визначає його стратегічні цілі та шляхи їх досягнення.

Реалізація основних засад Стратегії активно втілюється в життя вже зараз. Зокрема, Правлінням Розрахункового центру розробляється План трансформації Розрахункового центру у небанківську фінансову установу, що надає клірингові послуги та виконує функції центрального контрагента.  

Безперервність надання клірингових послуг, висока якість обслуговування клієнтів є головними і беззаперечними пріоритетами для Розрахункового центру, тому Планом трансформації передбачається вже у лютому 2021 року проведення Загальних зборів акціонерів з питання припинення Розрахунковим центром здійснення банківської діяльності вже з 01 липня 2021 року, щоб без жодних затримок продовжити функціонування у якості клірингової установи та центрального контрагента, але у статусі небанківської фінансової установи.

Розрахунковий центр завжди базує свою діяльність на принципах тісної комунікації та взаємодії, плідної співпраці зі своїми клієнтами та контрагентами, тому на шляху своїх перетворень у сучасну клірингову установу Розрахунковий центр покладається на їх підтримку та партнерську допомогу.

Впевнені, що у ефективному перетворенні Розрахункового центру у сучасну клірингову установу зацікавлені усі учасники ринків капіталу, тому усіх небайдужих, хто має бажання взяти активну участь своїми ідеями, пропозиціями, думками у цьому процесі, запрошуємо долучитися до діяльності робочої групи, яка створюється з цією метою. Ваші пропозиції, досвід щодо трансформації будуть слугувати спільній справі.

Усі питання, зауваження, пропозиції щодо перетворення Розрахункового центру у небанківську клірингову установу надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: info@settlement.com.ua з темою листа «Трансформація».

  Про усі події на шляху перетворень Розрахункового центру Ви завжди матимете змогу дізнатися з наших публікацій на офіційному веб-сайті.