logo.png

Оголошення про проведення тендеру, шляхом проведення відкритих торгів.

26-03-2021

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» оголошує тендер з відбору суб’єктів господарювання, які можуть бути обрані для надання послуг супроводу, підтримки та доопрацювання згідно бізнес-вимог ПАТ «Розрахунковий центр» Системи бухгалтерського обліку «BAS» (далі – СБО «BAS»)  та постачання програмного продукту СБО «BAS» (опціонально*).

 Місцезнаходження замовника: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Для участі у тендері необхідно подати наступні документи:

- Комерційна пропозиція (валютою комерційної пропозиції є гривня);

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Довідку, складену в довільній формі, яка містить наступну інформацію: короткий опис діяльності підприємства, інформація про статус платника податків, підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів;

- Зразок договору  щодо постачання, супроводу, доопрацювання та постачання (опціонально*) програмного продукту СБО ВАS .

Термін та адреса надання документів: до 07 квітня 2021 року (включно) , info@settlement.com.ua (з темою листа: «Участь у тендері»).

 Критерії якості або інші характеристики робіт / послуг:

  • забезпечення інсталяції СБО «BAS»  в інфраструктуру РЦ з міграцією залишків та даних з інших систем з обліковими даними.
  • забезпечення якісної інтеграції СБО «BAS»з системами дистанційного обслуговування типу «Клієнт-Банк» декількох банків України (2 і більше), в тому числі Національного банку України, зокрема можливості формування та імпорту/експорту платіжних документів та виписок.
  • забезпечення інтеграції СБО «BAS»з програмним забезпеченням «Клірингова система» - програмний продукт власної розробки РЦ. Взаємодія має бути реалізована на рівні можливості імпорту файлів  заданого формату до СБО  та подальшої обробки інформації щодо проведених операцій клієнтів РЦ з Клірингової системи та нарахування комісій по ним.
  • інтеграція СБО «BAS»з сервісом «Мій Електронний Документ M.E.DOC»
  • інформаційно-консультаційна підтримка (навчання) під час інтеграції СБО «BAS» та наявність експлуатаційної документації СБО «BAS» (Адміністратор, Користувач).

 

 Критерії якості або інші характеристики робіт / послуг (до опціональної частини тендеру*):

  • СБО «BAS»має забезпечувати облік (бухгалтерський та податковий) господарських операцій РЦ у повному обсязі, включно з формуванням звітних форм визначених законодавством: кадровий облік та нарахування заробітної плати та прирівняних до неї платежів; облік основних засобів, нематеріальних активів, МНМА, МШП та ТМЦ; авансові звіти; облік розрахунків з постачальниками та видача довіреностей, облік розрахунків з постачальниками та контрагентами-клієнтами в розрізі договорів.
  • СБО «BAS»має можливість забезпечити управлінський облік господарських операцій РЦ в частині управління фінансами та бюджетування.

Опис бізнес-вимог викладено у Додатку (прикріплений файл)

 Вимоги та умови (кваліфікація й досвід постачальника (виконавця), умови оплати, строки виконання робіт, визначення термінів, гарантії тощо):

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів

Термін надання послуг: до 30.06.2021 року

Орієнтовні строки поставки та надання послуг з реалізації  необхідних доопрацювань:

-          поставка ліцензій (опціонально*) та встановлення системи  – до 10 квітня 2021 року

-          тестова міграція залишків з зовнішніх підсистем – до 10 травня 2021 року

-          впровадження необхідних доопрацювань згідно з бізнес-вимогами замовника – кінець квітня – до 01 червня 2021 року

-          продуктивна міграція залишків – 30 червня 2021 рік.

Строк дії договору: до 31 грудня 2021 року

 Інша інформація:

Умови договору мають передбачати обов’язки постачальника із забезпечення конфіденційності даних, а саме обов’язки із збереження будь-якої інформації про ПАТ «Розрахунковий центр», що стає відомою Постачальнику в процесі виконання ним своїх зобов’язань. Крім того, договір має також передбачати зобов’язання Постачальника не розголошувати відповідну інформацію після припинення дії договору до закінчення погодженого періоду, а також усунути, використовуючи відповідні інструменти та технічну експертизу, які належним чином задокументовані, будь-яку копію чи сліди конфіденційних даних, що належать ПАТ «Розрахунковий центр» та представлені на матеріальних носіях, щоб виключити пізніше будь-який доступ до таких даних його працівників або третіх осіб.

* Так як вартість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку BAS на ринку однакова та залежить від цінової політики вендора, можливою перевагою при обранні постачальника послуг на супровід, підтримку та доопрацювання програмного продукту СБО «BAS» буде пропозиція щодо спеціальних умов постачання програмного продукту СБО «BAS».