logo.png

Робота Розрахункового центру під час трансформації

14-06-2021

Шановний клієнте!

16.08.2020 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX від 19.06.2020.

Закон вносить кардинальні зміни в усі види діяльності на ринках капіталу та функціонування учасників цих ринків, спрямовані на їх приведення до сучасних світових стандартів.

Зокрема, Законом передбачені нові правила здійснення клірингової діяльності, яку відтепер відокремлено від банківської діяльності починаючи із дати набрання чинності Законом – з 1.07.2021.

ПАТ «Розрахунковий центр» є банківською установою, що здійснює клірингову діяльність, тому зміни законодавства вимагають відповідних змін у його діяльності.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», які були проведені 03.02.2021, прийнято рішення про припинення здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – План припинення). 19.02.2021 Національний банк України погодив План припинення.

Відповідно до Плану припинення з 01.07.2021 ПАТ «Розрахунковий центр» припиняє надання послуг за банківською ліцензією та не матиме права виконувати банківські операції передбачені статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема із відкриття та ведення поточних та кореспондентських рахунків.

Під час виконання Плану припинення ПАТ «Розрахунковий центр» до 30.06.2021 будуть здійснюватися заходи щодо повернення клієнтам коштів, що розміщені на поточних та кореспондентських рахунках та закриття всіх поточних та кореспондентських рахунків клієнтів відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Таким чином, до закінчення операційного дня 29.06.2021 всі операції за поточним/кореспондентським рахунком Вашого товариства, будуть здійснюватись у звичайному режимі. Станом на кінець операційного дня 29.06.2021 на поточному/кореспондентському рахунку Вашого товариства не повинно бути залишків коштів.

Операції в системі клірингового обліку протягом 29.06.2021 також будуть здійснюватись у звичайному режимі.

Відповідно до абзацу третього ч. 4 статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» Банк, що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк, що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку, що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.

Таким чином, 30.06.2021 банком ПАТ «Розрахунковий центр» операції за банківським рахунком Вашого товариства здійснюватись не будуть. Банківський рахунок Вашого товариства, відкритий в ПАТ «Розрахунковий центр», буде закрито незалежно від наявності залишку коштів на зазначеному рахунку. Договір про обслуговування банківського рахунку/ договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку/про встановлення кореспондентських відносин буде розірвано ПАТ «Розрахунковий центр» в односторонньому порядку 30.06.2021. За наявності станом на дату закриття рахунку залишку коштів на відповідному рахунку, відповідний залишок коштів буде перераховано в депозит приватного нотаріуса.

Зазначаємо, що відповідно до п. 10.2. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним законодавством України.

Враховуючи вищенаведене також повідомляємо, що договір про обслуговування в системі Інтернет-банкінгу, укладений між Вами та ПАТ «Розрахунковий центр», буде розірвано ПАТ «Розрахунковий центр» в односторонньому порядку з 30.06.2021.

Операції в системі клірингового обліку протягом 30.06.2021 будуть здійснюватись у звичайному режимі в межах залишків коштів на рахунках для здійснення розрахунків, які пов’язані з відповідними кліринговими рахунками/субрахунками.

Додатково повідомляємо, що до 25.06.2021 включно Ваше товариство може самостійно закрити  поточний/кореспондентський рахунок, відкритий Вашому товариству в ПАТ «Розрахунковий центр» в порядку, передбаченому внутрішніми документами банку ПАТ «Розрахунковий центр».

Нагадуємо, що 04.06.2021 засобами інтернет-клірингу Вам було надіслано листа, в якому запропоновано укласти додатковий договір до договору про обслуговування банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку/про встановлення кореспондентських відносин, за умовами якого Ваше товариство на випадок, якщо станом на кінець операційного дня 29.06.2021 року на поточному/кореспондентському рахунку Вашого товариства є залишок коштів, доручає ПАТ «Розрахунковий центр» здійснити переказ залишку коштів з поточного/кореспондентського рахунку Вашого товариства в ПАТ «Розрахунковий центр» на певний, зазначений Вами в додатковому договорі, рахунок для здійснення розрахунків, який пов’язаний з певним кліринговим рахунком/субрахунком в системі клірингового обліку. До листа додавалась форма зазначеного додаткового договору. Укладення цього додаткового договору дозволить забезпечити переведення залишків коштів на Вашому поточному або кореспондентському рахунку (в разі, якщо з якихось причин Ви не зробите цього самостійно до закінчення операційного дня 29.06. 2021), а також надасть Вам можливість протягом 30.06.2021 використовувати ці залишки коштів на рахунках для здійснення розрахунків з метою забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

Звертаємо Вашу увагу, що на сайті ПАТ «Розрахунковий центр», у розділі «Новини» розміщено матеріали щодо процесу трансформації ПАТ «Розрахунковий центр» у небанківську фінансову установу, завдяки якими Ви можете отримати детальну інформацію щодо порядку роботи ПАТ «Розрахунковий центр» у період трансформації, а також щодо зміненого порядку взаємодії між учасниками клірингу та ПАТ «Розрахунковий центр», який буде впроваджено з 01.07.2021.  

Дякуємо за розуміння та висловлюємо Вам щиру подяку за співпрацю з ПАТ «Розрахунковий центр».

 

Презентація «Здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської та клірингової діяльності під час трансформації червень – липень 2021 року».

Посилання на запис онлайн-конференціії «Здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської та клірингової діяльності під час трансформації»на YouTube (01/06/2021) https://www.youtube.com/watch?v=xU1FecpLtEU

  

У разі виникнення питань просимо звертатись до працівників ПАТ «Розрахунковий центр» за номерами контактних телефонів: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99 – (Потапов Володимир, Ковтун Андрій, Пащенко Тетяна).