logo.png

Нові договори з учасниками клірингу

17-06-2021

 

Шановні клієнти – учасники клірингу !

У зв’язку з трансформацією ПАТ «Розрахунковий центр» у небанківську фінансову установу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2021 було зареєстровано Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».(з додатком).

Таким чином, для можливості здійснення клірингу зобов’язань та розрахунків за договорами щодо цінних паперів з використанням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» з 01.07.2021, пропонуємо всім клієнтам – учасникам клірингу підписати додаткові договори, а саме:

-          Додатковий договір про внесення змін до Договору про клірингове обслуговування;

-          Додатковий договір про внесення змін до Договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу;

Зазначені додаткові договори можуть бути укладені як у паперовій формі, так і у електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.

Для ознайомлення з додатковими договорами ви можете завантажити їх з вебсайту ПАТ «Розрахунковий центр».

Звертаємо вашу увагу, що учасники клірингу, які мають наміри продовжувати співпрацю з ПАТ «Розрахунковий центр» щодо клірингового обслуговування, мають обов’язково укласти додаткові договори до 01.07.2021. Учасники клірингу, які до 01.07.2021 не укладуть з ПАТ «Розрахунковий центр» вищезазначені додаткові договори, будуть з 01.07.2021 відключені від системи інтернет-кліринг.

З метою спрощення процесу підписання додаткових договорів клієнтами –учасниками кліригу, пропонуємо заповнити зазначені нижче дані, надіслати їх за електронною адресою: dogovor.info@settlement.com.ua та у подальшому діяти згідно з планом, що наведено нижче, за яким ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюватиме укладання додаткових договорів з учасниками клірингу.

Повне найменування учасника клірингу

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження:

 

Тел./факс:

 

Номер банківського рахунку (IBAN)

 

Назва банку

 

Платник ПДВ/не платник ПДВ

 

Індивідуальний податковий номер

 

Статус платника податку  на прибуток

 

Посада уповноваженої особи, яка буде підписувати договір

 

П.І.Б. уповноваженої особи (у називному та родовому відмінках)

 

Документ на підставі якої діє уповноважена особа (статут/довіреність) *

 

Номер (за наявності) та дата документа,  на підставі якої діє уповноважена особа

 

Форма укладення договорів: вказати паперова або електронна

 

Адреса електронної пошти **

 

Спосіб відправки договору у  паперовій формі (особисто у приміщенні Розрахункового центру, кур'єрською службою або службою доставки)***

 

Адреса для  відправки договору у  паперовій формі

 

* Щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати рішення або виписку з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення / обрання особи. Щодо особи, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати документ (довіреність тощо), що підтверджує повноваження на підписання договору. Вказані документи пропонуємо надіслати разом із заповненими реквізитами за вищевказаною електронною адресою у вигляді сканованих копій з паперових документів або у вигляді електронних документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки).

** у разі укладення договору у вигляді електронного документа вказана електронна адреса буде внесена до додаткового договору. На вказану електронну адресу ПАТ «Розрахунковий центр» надішле примірник договору, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр».

*** у разі, якщо для відправки договору учаснику клірингу будуть використовуватись послуги кур’єрської служби або служби доставки, виклик та оплату послуг відповідної служби забезпечує учасник клірингу.

            У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти додаткові договори у електронній формі:       

  1. Після отримання зазначених даних ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює оформлення додаткових договорів та підписує їх кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр» за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), після чого надсилає відповідні додаткові договори учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
  2. Учасник клірингу після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр» додаткових договорів, також здійснює підписання додаткових договорів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає підписані додаткові договори на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua ПАТ «Розрахунковий центр».
  3. Після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює перевірку кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify). Після здійснення Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) відповідної перевірки та отримання протоколу створення та перевірки кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір, ПАТ «Розрахунковий центр» в день отримання надсилає цей протокол учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
  4. Додатковий договір є укладеним з моменту отримання ПАТ «Розрахунковий центр» за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір, за умови, що цей протокол відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» підтверджує перевірку кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір.

 

У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти додаткові договори у паперовій формі:

  1. Після отримання зазначених даних ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює оформлення  додаткових договорів, роздруковує їх, прошиває та направляє їх на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.
  2. Учасник клірингу після отримання від ПАТ «Розрахунковий центр» додаткових договорів, здійснює їх підписання, засвідчує печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає на адресу ПАТ «Розрахунковий центр».  
  3. Після отримання підписаних та засвідчених печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) з боку клієнта додаткових договорів, ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює їх підписання, засвідчує печаткою та направляє один примірник на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.

 

Додатково повідомляємо, що наразі ПАТ «Розрахунковий центр» проводить підготовчі роботи щодо впровадження нової схеми взаємодії з учасниками клірингу із застосуванням розподільчих клірингових субрахунків та повідомляє, що в системі клірингового обліку учасникам клірингу будуть відкриті розподільчі клірингові субрахунки, проведення операцій по яких буде можливим з 01.07.2021. Після укладення додаткових договорів, всім учасникам клірингу, з якими укладено додаткові договори, ПАТ «Розрахунковий центр» буде надано інформацію про номери відповідних розподільчих клірингових субрахунків.

            Крім того, звертаємось до всіх учасників клірингу з проханням терміново надати ПАТ «Розрахунковий центр» інформацію щодо номеру поточного або кореспондентського рахунку учасника клірингу, на який буде здійснюватись зарахування коштів учасника клірингу в результаті переказу коштів з рахунку ПАТ «Розрахунковий центр», відкритого у Національному банку України, за наслідками списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків / субрахунків, відкритих учаснику клірингу, за розпорядженням цього учасника клірингу.

            Звертаємо вашу увагу, що у випадку, якщо до 01.07.2021 учасники клірингу не нададуть ПАТ «Розрахунковий центр» вищезазначену інформацію щодо номеру поточного або кореспондентського рахунку, такі учасники клірингу з 01.07.2021 будуть відключені від системи інтернет-кліринг.

            Для зручності учасників клірингу, надаємо шаблон листа щодо номеру поточного або кореспондентського рахунку учасника клірингу, який має бути оформлений учасником клірингу, підписаний керівником або розпорядником клірингового рахунку та надісланий у паперовій формі на адресу ПАТ «Розрахунковий центр» або засобами інтернет-клірингу у форматі текстового повідомлення шляхом вибору у вкладці "Системні" (операції) підпункту меню "Відправка повідомлення з ЕЦП".

            Контактні особи ПАТ «Розрахунковий центр»:

            Ковтун Андрій Володимирович (вн. 1048),

            Шевчук Тетяна Михайлівна (вн. 1053),

            Ємліна Тетяна Яківна (вн. 1022)