logo.png

ЗАТВЕРДЖЕНО ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

18-06-2021

Шановні клієнти!

Повідомляємо, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.06.2021р. №407 зареєстровано Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», (з додатком) які набирають чинності з 01 липня 2021 року.

А також рішенням Правління ПАТ «Розрахунковий центр» від  18.06.2021р. (Протокол №27) затверджено наступні нормативні документи Розрахункового центру, які набирають чинності з 01 липня 2021 року:

-  Нова редакція Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;

-  Нова редакція Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків «Інтернет-кліринг» публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Увага!

Рішенням Правління від 18.06.2021р. (Протокол №27) нова редакція Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» набирає чинності з 01 липня 2021 року, крім абзацу третього пункту 3.2  Додатку 29 до нього, який набирає чинності з 30 червня 2021.

Абзац третій пункту 3.2 Додатку 29 до Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» в редакції, що набирає чинності з 30 червня 2021, застосовується до зміни умов договорів РЕПО, укладених в режимі «РЕПО з контролем ризиків», які були укладені до 30 червня 2021 року.

Регламент та Положення розміщені на веб сайті ПАТ «Розрахунковий центр» для завантаження/користування/використання.