logo.png

До уваги банків-контрагентів Розрахункового центру

29-06-2021

Відповідно до пункту 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Розрахунковий центр) з 01.07.2021 припиняє здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи (далі – трансформація) відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Відповідно до погодженого Національним банком України Плану припинення банківської діяльності вже з 01.07.2021 року Розрахунковий центр продовжить свою діяльність у якості небанківської фінансової установи.

Враховуючи той факт, що вищенаведена трансформація може мати вплив на банки-контрагенти Розрахункового центру, зокрема, на виконання ними економічних нормативів,  а також на збільшення величини кредитного ризику, Розрахунковим центром в березні 2021 року був направлений до Національного банку України лист з пропозиціями щодо внесення змін в нормативні документи, а також обґрунтуванням необхідності таких змін. Зокрема, були надані пропозиції щодо внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 (далі – Інструкція 368), та Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику,  затвердженого Постановою Правління НБУ №351 від 30.06.2016 (далі – Положення 351).

В рамках співпраці з Національним банком України щодо імплементації вищезгаданих змін Розрахунковим центром була надана регулятору вся необхідна супроводжуюча інформація щодо обґрунтування необхідності внесення відповідних змін, а також обговорені технічні деталі щодо нормативних актів, потенційних ризиків, бухгалтерського обліку коштів банків в Розрахунковому центрі.

Результатом вищезазначеної співпраці стала Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 22.06.2021 року №57, якою були внесені зміни до Інструкції 368 стосовно неврахування активів, що розміщені в Розрахунковому центрі, при розрахунку нормативу Н7; а також Інструкції 351 стосовно визначення класу 1 контрагента та значення PD, що дорівнює "0" за дебіторською заборгованістю за операціями з Розрахунковим центром.

Крім того Рішенням Правління Національного банку України від 25.06.2021 р. №268-рш були внесені відповідні зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої Рішення Правління Національного банку України від 15.12.2017 року №803-рш.

Користуючись нагодою, ПАТ "Розрахунковий центр" висловлює вдячність Національному банку України за ґрунтовний та конструктивний підхід щодо внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України, що матимуть позитивний вплив на розвиток фондового ринку країни.