logo.png

Правила зарахування клірингових активів щодо коштів в систему клірингового обліку

30-06-2021

Шановні клієнти!

Звертаємо вашу увагу, що з 01.07.2021 зарахування коштів на рахунок ПАТ «Розрахунковий центр» для відображення на розподільчому кліринговому субрахунку в системі клірингового обліку здійснюється за технологією, що описана у пункті 5.10 Регламенту провадження клірингової діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».

Для зарахування клірингових активів щодо коштів на розподільчий кліринговий субрахунок учаснику клірингу необхідно здійснити переказ коштів з банківського рахунку учасника клірингу в будь-якому банку на банківський рахунок ПАТ «Розрахунковий центр» № UA493000010000032305338201027. У призначенні платежу даної операції необхідно зазначати таке формулювання:

«#ХХХХХХ# Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №___ від____, без ПДВ»,

де #XXXXXX# - номер розподільчого клірингового субрахунку учасника клірингу, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів.

Обов’язковим є використання символів «#»!     

Номер розподільчого клірингового субрахунку відображається в системі інтернет-клірингу учасника клірингу. Також, учасникам клірингу, які уклали договори про клірингове обслуговування в новій редакції, засобами системи  інтернет-клірингу надсилалась довідка про кліринговий субрахунок, в якій зазначено номер розподільчого клірингового субрахунку.

Також, нагадуємо вам про необхідність терміново надати ПАТ «Розрахунковий центр» інформацію щодо номеру банківського (поточного або кореспондентського) рахунку учасника клірингу, на який буде здійснюватись зарахування коштів учасника клірингу шляхом переказу коштів з банківського рахунку ПАТ «Розрахунковий центр» у Національному банку України, внаслідок списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків / субрахунків  учасника клірингу за розпорядженням цього учасника клірингу.

Для зручності учасників клірингу, надаємо зразок листа щодо номеру поточного або кореспондентського рахунку учасника клірингу, який має бути підписаний уповноваженою особою учасника клірингу та надісланий у паперовій формі на адресу ПАТ «Розрахунковий центр» або засобами системи інтернет-клірингу у форматі текстового повідомлення шляхом вибору у вкладці "Системні" (операції) підпункту меню "Відправка повідомлення з ЕЦП".