logo.png

ЗМІНИ У ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТАХ ТА ТАРИФАХ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

26-11-2021

Шановні клієнти!

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2021р. №1122 зареєстровано Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Правила клірингу).

У зв’язку з реєстрацією Правил клірингу, Розрахунковим центром було розроблено низку пов'язаних з ними документів, які було затверджено Правлінням 25 листопада 2021р. (Протокол №49).

Зокрема, було внесено відповідні зміни та доповнення до Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Регламент).

Оновлені редакції Правил клірингу та Регламенту передбачають низку важливих нововведень та покращень у діяльності Розрахункового центру і процедурах взаємодії з клієнтами:

- передбачено можливість подання учасниками клірингу документів у електронній формі для відкриття та закриття клірингових рахунків, а також в процесі їх обслуговування;

- введено новий вид клірингових субрахунків – субрахунки індивідуального обліку, який передбачає повну сегрегацію активів клієнта учасника клірингу від активів самого учасника клірингу та інших його клієнтів. Зарахування та списання клірингових активів щодо коштів на такі рахунки буде здійснюватися через банківський рахунок клієнта учасника клірингу, в інтересах якого відкрито такий рахунок, на підставі тристороннього договору;

- додано нові операції зарахування та списання клірингових активів щодо коштів, а також операції переказу між кліринговими рахунками / субрахунками учасника клірингу;

- впроваджено можливість автоматичного зарахування клірингових активів щодо коштів на обраний учасником клірингу рахунок / субрахунок, а також автоматичне блокування таких активів для укладення правочинів на організованому ринку капіталу в результаті переказу коштів на рахунок Розрахункового центру в Національному банку України.

Особливу увагу просимо звернути на те, що з метою реалізації зазначених вище можливостей змінено правила заповнення реквізиту «призначення платежу», який зазначається при формуванні платіжного доручення для зарахування коштів на рахунок Розрахункового центру в Національному банку України.

Також Правлінням Розрахункового центру було прийнято низку важливих рішень, а саме:

1.  Визначено дату набрання чинності Правилами провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» - 06 грудня 2021 року.

2.  Затверджено нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

3. Затверджено типові умови тристоронніх договорів про клірингове обслуговування:

-  Договір про клірингове обслуговування, що укладається у паперовій формі;

-  Договір про клірингове обслуговування, що укладається у форміі електронного документа.

 4. У зв’язку із впровадженням нових сервісів та покращенням існуючих сервісів з клірингового обслуговування внесено зміни та доповнення до Тарифів ПАТ «Розрахунковий центр», та затверджено їх у новій редакції.

 УВАГА!

Нові редакції зазначених вище документів, а саме:

  1. Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
  2. Регламент провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
  3. Тарифи публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»,

а також типові  умови тристоронніх договорів про клірингове обслуговування

 НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ З 06 ГРУДНЯ 2021 РОКУ.