logo.png

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

03-06-2022

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» оголошує тендер з надання послуг щодо фізичної охорони приміщення (будівлі) ПАТ «Розрахунковий центр» та прилеглої території, за адресою: м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г.

Для участі у тендері необхідно надати наступні документи:

-  Комерційна пропозиція;

-  Копія Ліцензії на провадження діяльності з охорони;

-  Зразок договору щодо надання послуг з охорони.

 Термін та адреса надання документів:

-  до 17.06.2022 року, на електронну адресу yyz@settlement.com.ua (з приміткою: «Участь у тендері»).

Критерії якості або інші характеристики робіт / послуг:

-  забезпечення цілодобової охорони громадського порядку, не допуск проникнення та перебування сторонніх осіб та збереження майна у приміщені (загальна площа 1 368 м.кв., чотири поверхи та цоколь, металеві грати на вікнах, обʼєкт обладнаний системами охоронної та пожежної сигналізації);

-  забезпечення пропускного режиму;

-  охорона прилеглої території (площа 1 000 м.кв., металева огорожа, механічні ворота та шлагбаум, спільна територія, на якій розташована чотириповерхова будівля (вул.Тропініна 5-В)).

Термін надання послуг: 12 місяців

Вимоги та умови (кваліфікація й досвід постачальника (виконавця), умови оплати, строки виконання робіт, визначення термінів, гарантії тощо):

- цілодобове та безперервне забезпечення постачальником надання послуг у тому числі, в умовах воєнного стану;

-  здійснення заходів оперативного реагування на безпосередні правопорушення проти майна, приміщення (будівлі) та прилеглої території ПАТ «Розрахунковий центр»;

-  наявність достатнього досвіду та/або спеціальної освіти у охоронців,

-  достатня оплата праці охоронців (вказати), їх належна мотивація та забезпечення всіма необхідними матеріальними та організаційними засобами;

-  матеріальна відповідальність;

-  наявність позитивної репутації компанії-постачальника послуг;

-  припинення надання послуг можливе за умови попередження щонайменше, ніж за 2 (два) місяці;

-  забезпечєння з боку постачальника дотримання норм з охорони праці та пожежної безпеки;

-  регулярний контроль з боку постачальника якості надання послуг (24/7, у тому числі, у нічний час).

Інша інформація:

Умови договору мають передбачати наступні обов’язки постачальника:

  • утримувати в належному стані службові приміщення, обладнання, інвентар та інше майно, надані у тимчасове користування, та їх повернення у разі припинення договірних відносин;
  • забезпечення конфіденційності інформації, а саме наступних пунктів:

-  кожна із Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність одержаної на підставі цього Договору інформації з обмеженим доступом, у тому числі, тієї, яка становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках чи комерційної таємниці, та вживати всіх можливих заходів для запобігання розголошення такої інформації;

-  зобов’язання Сторін з дотримання режиму конфіденційності щодо інформації з обмеженим доступом, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового);

-  передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином інформації з обмеженим доступом може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін;

-  умови зберігання інформації з обмеженим доступом не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України;

-  виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої інформації стосовно Виконавця, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Замовнику послуги, що пов’язані з основною діяльністю Замовника.