logo.png

НЕВПИННИЙ РУХ ВПЕРЕД: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

18-07-2022

Шановні клієнти!

15 липня 2022 року Національний банк України видав Розрахунковому центру Ліцензію на здійснення валютних операцій.

На підставі ліцензії Розрахунковий центр має право здійснювати розрахунки за валютними операціями на умовах "своп" та розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, а також інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.

Розширення спектру операцій, здійснюваних Розрахунковим центром, зокрема, збільшення обсягу операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті, є особливо важливим зараз, під час війни, тож Розрахунковий центр планує якнайскоріше розпочати надання відповідних послуг.

Так, здійснення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, заплановано розпочати вже з 26 липня 2022 року – дати набрання чинності відповідними змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру.

У зв’язку з отриманням Розрахунковим центром Ліцензії на здійснення валютних операцій Правлінням Розрахункового центру прийнято такі рішення:

  1. Визначено дату набрання чинності Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Правила клірингу) у новій редакції, яка передбачає можливість здійснення валютних розрахунків – Правила клірингу набирають чинності з 26.07.2022 року.
  2. Затверджено нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Регламент). До Регламенту було внесено наступні доповнення:

-  додано опис операцій щодо зарахування та списання клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті, в якому зазначені умови здійснення розрахунків в іноземній валюті, описана технологія формування розрахункових документів, а також умови тарифікації операцій в іноземній валюті;

-  додано опис технології операції переказу клірингових активів щодо коштів, які заблоковані для участі у розрахунках за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, між кліринговими рахунками/субрахунками;

-  додані норми щодо обмежень при виконанні валютних операцій та здійснення Розрахунковим центром валютного нагляду.

Нова редакція Регламенту набирає чинності з 26.07.2022 року.

3. Затверджено проекти договорів про клірингове обслуговування та додаткових договорів до договорів про клірингове обслуговування з клієнтами ПАТ «Розрахунковий центр» для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів в іноземній валюті.

До здійснення валютних операцій з 26 липня 2022 року будуть допущені виключно ті учасники клірингу, які уклали відповідні додаткові договори.

З порядком укладення додаткових договорів, а також з інструкцією щодо надання учасниками клірингу інформації про банківські реквізити можна ознайомитись за посиланням.

4. Затверджено нову редакцію Тарифів ПАТ «Розрахунковий центр», яка передбачає компенсацію учасниками клірингу платежів, які ПАТ «Розрахунковий центр» буде сплачувати обслуговуючому банку у процесі виконання валютних розрахунків.

Розуміючи негативний вплив воєнного стану на економіку України, з метою уникнення додаткового навантаження на бюджети учасників клірингу, Правлінням Розрахункового центру було прийнято рішення лише про запровадження компенсації вартості послуг банку, з рахунку у якому здійснюється переказ. Впровадження окремого тарифу в умовах дії воєнного стану не передбачається.

Нарахування вартості послуг в частині компенсації вартості послуг банку при здійсненні списання клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті та надання клієнтам актів буде здійснюватися не пізніше 11:00 дня, наступного за днем надання послуги. Оплата послуг має бути здійснена учасником клірингу самостійно на підставі акту не пізніше закінчення операційного дня, наступного за днем надання послуги, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Розрахункового центру, вказаний в акті. Акти надаються засобами інтернет-клірингу.