logo.png

Нова Стратегія РЦ 2023-2025: нові інструменти та сервіси за міжнародними стандартами

27-02-2023

 

Розрахунковий центр розробив Стратегію розвитку на 2023-2025 рр., основним напрямком якої визначено створення нових інструментів для учасників ринку та бізнесу, що закладе підвалини для сталого розвитку ринків капіталу та подальшого перетворення Розрахункового центру у повнофункціонального центрального контрагента відповідно до міжнародних стандартів.

Нова Стратегія Розрахункового центру створена з урахуванням потреб учасників ринку, зовнішніх викликів та сучасних реалій України та світу.

«Наша основна мета –  забезпечити надійне підґрунтя для формування нового профілю ринку та його подальшого розвитку. Ми націлені на впровадження сучасних технологій клірингу та розрахунків, створення нових інструментів ринку капіталів та їх використання для післявоєнного відновлення країни. Внутрішня трансформація Розрахункового центру дозволить сформувати у інвесторів належний рівень довіри до інфраструктури українських фінансових ринків. Ми прагнемо розвивати імідж надійного центрального контрагента, драйвера розвитку ринків та лідера довіри». - наголосив Олег Ткаченко, Голова Правління ПАТ «Розрахунковий центр».

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма основними стратегічними цілями, на досягненні яких Розрахункових центр зосередить свої зусилля упродовж наступних трьох років.

Передбачено три цілі спрямовані на появу нових перспективних фінансових інструментів і сучасних технологій для розвитку діяльності учасників ринку та їх клієнтів, а саме: розвиток інструментів грошового ринку, створення нових ринкових інструментів та розвиток сервісу з розрахунку позабіржових угод.

Виконання визначених цілей в майбутньому сприятиме стимулюванню розвитку української економіки. Реалізація яких суттєво активізує:

 • залучення іноземних інвестицій завдяки забезпеченню звичного та зручного режиму функціонування ринку в Україні для іноземних інвесторів
 • збільшення обсягів операцій для локальних інвесторів внаслідок можливості вчинення правочинів з цінними паперами без стовідсоткового попереднього депонування активів
 • можливість учасників ринку підвищити ефективність використання активів для розрахунків за рахунок переваг неттінгу при здійсненні централізованого клірингу
 • забезпечення розвитку інструментів грошового ринку та розширення кола доступних учасникам ринку інвестиційних стратегій, навіть за відсутності відповідних біржових продуктів
 • зниження витрат учасників клірингу завдяки загальному гарантійному забезпеченню під ринки РЕПО з контролем ризиків та своп
 • підвищення ефективності клірингових операцій
 • мінімізацію наслідків можливих дефолтів та створення дієвого, комплексного середовища управління мультивалютною ліквідністю
 • учасники ринку капіталів та їх клієнти отримають інструменти коригування структури валютних активів / пасивів

Також, виділено дві цілі покликані підвищити ефективність та дотримання стандартів діяльності і тарифної політики Розрахункового Центру. Це дозволить, зокрема:

 • учасникам клірингу отримувати доходи за коштами, що переказані ними Розрахунковому центру в якості забезпечення
 • підвищити рівень ліквідності ринку за рахунок зниження вимог до розміру маржі без збільшення ризиків
 • учасникам ринку отримати узгоджену та гнучку систему тарифікації, яка дозволить їм управляти витратами та масштабувати свій бізнес
 • підвищити рівень довіри до Розрахункового центру як до суб'єкта інфраструктури фінансового ринку, що, згідно з PFMI, виконує критичну роль у забезпеченні фінансової стабільності країни

 

Докладна інформація про Стратегію Розрахункового центру 2023-2025рр. розміщена за посиланням (посилання на документ).