logo.png

ОНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ ТА НОВА РЕДАКЦІЯ РЕГЛАМЕНТУ ПРОВАДЖЕННЯ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

27-06-2023

Шановні клієнти!

Протоколом засідання Правління ПАТ «Розрахунковий центр» №31 від 27.06.2023 у відповідь на численні прохання клієнтів затверджено нову редакцію Тарифів ПАТ «Розрахунковий центр», яка передбачає, що компенсація тарифів обслуговуючого банку за здійснення платежів в іноземній валюті буде здійснюватися учасниками клірингу разом з іншими кліринговими послугами один раз на місяць (до передостаннього дня наступного місяця за місяцем надання послуги). Вимогу оплачувати дану послугу не пізніше закінчення операційного дня, наступного за днем надання послуги, скасовано. Разом з тим, оскільки ПАТ «Розрахунковий центр» оплачує відповідні послуги банку одразу в день здійснення операції, розмір тарифу збільшено на 2% з метою компенсації недоотриманих процентних доходів ПАТ «Розрахунковий центр».

У зв’язку з цим внесені відповідні зміни в Регламент провадження клірингової діяльності в ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Регламент), а саме у розділ 9, який регламентує порядок оплати послуг, що надаються ПАТ «Розрахунковий центр» учасникам клірингу.

Крім того, в Регламент були внесені ще такі зміни:

            Вдосконалено порядок відкриття клірингових субрахунків колективного обліку для обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний депозитарій України – субрахунок відкривається виключно за умови, якщо для розрахунків за таким субрахунком колективного обліку використовується агрегований рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарній установі Національним депозитарієм України.

            Додано право ПАТ «Розрахунковий центр» призупинити надання учаснику клірингу клірингових послуг шляхом блокування клірингового рахунку/субрахунку та залишків клірингових активів за таким рахунком/субрахунком у випадку відсутності в реєстрі договорів брокерів, який надається Розрахунковому центру Національним банком України, інформації щодо ідентифікатора договору брокера, за яким Національним банком України було підтверджено здійснення процедури ідентифікації реквізитів рахунку у цінних паперах.

            Нові редакції Регламенту та Тарифів набирають чинності з 05.07.2023.