logo.png

ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ ПРО КЛІЄНТІВ / КОНТРАГЕНТІВ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ

11-07-2023

Шановні клієнти!

У своїй діяльності з метою мінімізації репутаційного ризику, а також інших ризиків з питань фінансового моніторингу ПАТ «Розрахунковий центр» на постійній основі застосовує ризик-орієнтований підхід та безумовно дотримується вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інших законодавчих актів, міжнародних норм та правил, у тому числі щодо ідентифікації, верифікації та вивчення своїх клієнтів - професійних учасників ринку капіталу, їх клієнтів / контрагентів.

Оскільки згідно вказаного Положення встановлення вигодоодержувачів, ідентифікація осіб, від імені або в інтересах яких проводяться операції, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників здійснюються ПАТ «Розрахунковий центр» на підставі інформації, наданої учасниками клірингу, відповідно за повноту та достовірність наданих до ПАТ «Розрахунковий центр» даних / інформації, зокрема даних / інформації щодо своїх клієнтів / контрагентів, відповідальність несе особисто клієнт ПАТ «Розрахунковий центр» (особа, з якою встановлено ділові відносини).

Водночас, ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює заходи з належної перевірки своїх клієнтів, їх клієнтів / контрагентів.

Зважаючи на це, наголошуємо на недопустимості надання до ПАТ «Розрахунковий центр» недостовірних та/або неперевірених даних / інформації щодо своїх клієнтів / контрагентів або будь-якої іншої інформації, необхідної ПАТ «Розрахунковий центр» для виконання своїх обов’язків як суб’єкта первинного фінансового моніторингу та зазначаємо, що у випадках виявлення таких фактів, ПАТ «Розрахунковий центр» будуть застосовані заходи, що визначені законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових/договірних відносин/відмови у відкритті клірингових рахунків/субрахунків (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових/договірних відносин, закриття клірингових рахунків/субрахунків.