logo.png

ЗМІНИ У ПРАВИЛАХ ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КЛІРИНГОВИХ СУБРАХУНКІВ КОЛЕКТИВНОГО ОБЛІКУ

12-07-2023

Шановні клієнти!

З метою вдосконалення взаємодії Розрахункового центру з Центральним депозитарієм та операторами організованого ринку капіталу в процесі проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу, а також за зверненнями учасників клірингу до Розрахункового центру з питань використання рахунків у цінних паперах, які задіяні в системі клірингового обліку для проведення розрахунків за кліринговими субрахунками колективного обліку, повідомляємо вас про наступне.

Для здійснення розрахунків за кліринговими субрахунками колективного обліку учасників клірингу, які відкриті для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, в депозитарній системі мають використовуватись виключно агреговані рахунки у цінних паперах, відкриті депозитарним установам Центральним депозитарієм. З початку операційного дня 01.01.2024 за всіма кліринговими субрахунками колективного обліку, що відкриті учасникам клірингу в системі клірингового обліку, депозитарні установи за якими не мають відкритого агрегованого рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії, здійснення клірингових операцій буде неможливе.

Також, доводимо до вашого відома, що Розрахунковий центр не відкриває клірингові субрахунки колективного обліку для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, та для розрахунків за якими депозитарній установі не відкрито агрегований рахунок в цінних паперах.