logo.png

НОВА РЕДАКЦІЯ РЕГЛАМЕНТУ ПРОВАДЖЕННЯ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

12-06-2024

Шановні клієнти!

Рішенням Правління Розрахункового центру, засідання якого відбулося 12 червня 2024 року (Протокол № 27), затверджено нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Регламент).

Оновлена редакція Регламенту передбачає:

можливість припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу у зв’язку з ненадання Розрахунковому центру документів, які підтверджують зміни даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік клієнтів або контрагентів учасника клірингу та відкриття клірингових субрахунків, якщо Розрахунковому центру стало відомо про такі зміни з  офіційних та/або надійних джерел або з документів / інформації, отриманих від цього або іншого учасника клірингу, депозитарію чи оператора організованого ринку капіталу;

можливість здійснення безумовних операцій розблокування клірингових активів за правочинами, вчиненими на  організованому ринку капіталу у зв‘язку з анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами оператора;

можливість отримання учасником клірингу довідки про закриття клірингового рахунку/субрахунку;

використання оновленої форми опитувальника клієнта юридичної особи

 

Нова редакція Регламенту набирає чинності з 20.06.2024.