logo.png

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

22-05-2020

22 травня 2020 року розміщено бюлетень для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» (https://settlement.com.ua) за посиланням https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html у розділі «Оголошення».

Голосування на річних дистанційних загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах здійснюється до 18 години 29 травня 2020 року.

Голосування на річних дистанційних загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр".

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

 

Увага! Форма та текст бюлетеня для голосування затверджені Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр». Поданий бюлетень, форма та/або текст якого відрізняється від зразка, розміщеного на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр», буде визнаний недійсним.