logo.png

Інструкція клієнту

щодо порядку укладення договорів та порядку відкриття клірингових рахунків / субрахунків у Розрахунковому центрі

І етап: Укладення договорів

Документи Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг:

Правила провадження клірингової діяльності  публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Регламент провадження клірингової діяльності  публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Клієнт Розрахункового центру – інвестиційна фірма, яка має намір стати учасником клірингу (далі – учасник клірингу), повинна укласти з Розрахунковим центром:

- договір про клірингове обслуговування;

- договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу.

За бажанням учасника клірингу вказані договори можуть бути укладені у паперовій формі або у формі електронного документа.

Типові умови договорів:

договір про клірингове обслуговування, який укладається у паперовій формі

договір про клірингове обслуговування, який укладається у формі електронного документа

договір про клірингове обслуговування, який укладається у паперовій формі (для учасників клірингу-банків, з урахуванням можливості  клірингу прав та зобов’язань за деривативними контрактами)

договір про клірингове обслуговування, який укладається у формі електронного документа (для учасників клірингу-банків, з урахуванням можливості клірингу прав та зобов’язань за деривативними контрактами)

договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу, який укладається у паперовій формі

договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу, який укладається у формі електронного документа

Інформація, що розкривається клієнтам відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Для укладання договорів необхідно звернутись у клірингову палату Розрахункового центру за телефонами, що зазначені на веб-сайті Розрахункового центру у розділі «контакти» або надіслати дані, необхідні для укладення договору (зазначені нижче), на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua

Повне найменування учасника клірингу

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження:

 

Тел./факс:

 

Номер банківського рахунку (IBAN)

 

Назва банку

 

Платник ПДВ/не платник ПДВ

 

Індивідуальний податковий номер

 

Статус платника податку  на прибуток

 

Посада уповноваженої особи, яка буде підписувати договір

 

П.І.Б. уповноваженої особи (у називному та родовому відмінках)

 

Документ на підставі якої діє уповноважена особа (статут/довіреність) *

 

Номер (за наявності) та дата документа,  на підставі якої діє уповноважена особа

 

Форма укладення договорів: вказати паперова або електронна

 

Адреса електронної пошти **

 

Спосіб відправки договору у  паперовій формі (особисто у приміщенні Розрахункового центру, кур'єрською службою або службою доставки)***

 

Адреса для  відправки договору у  паперовій формі

 

 * Щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати рішення або виписку з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення / обрання особи. Щодо особи, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати документ (довіреність тощо), що підтверджує повноваження на підписання договору. Вказані документи пропонуємо надіслати разом із заповненими реквізитами за вищевказаною електронною адресою у вигляді сканованих копій з паперових документів або у вигляді електронних документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки).

** у разі укладення договору у формі електронного документа вказана електронна адреса буде внесена до договору. На вказану електронну адресу Розрахунковий центр надішле примірник договору, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру.

*** у разі, якщо для відправки договору учаснику клірингу будуть використовуватись послуги кур’єрської служби або служби доставки, виклик та оплату послуг відповідної служби забезпечує учасник клірингу.

 У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти договори у формі електронного документа:   

    Після отримання зазначених даних Розрахунковий центр здійснює оформлення договорів та підписує їх кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), після чого надсилає відповідні договори учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.

 1. Учасник клірингу після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру договорів, також здійснює підписання договорів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає підписані договори на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua Розрахункового центру.
 2. Після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) договорів, Розрахунковий центр здійснює перевірку кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify). Після здійснення Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) відповідної перевірки та отримання протоколу створення та перевірки кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір, Розрахунковий центр в день отримання надсилає цей протокол учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
 3. Договір є укладеним з моменту отримання Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір, за умови, що цей протокол відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» підтверджує перевірку кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір.

 У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти договори у паперовомувигляді:

 1. Після отримання зазначених даних Розрахунковий центр здійснює оформлення договорів, роздруковує їх, прошиває та направляє їх на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.
 2. Учасник клірингу після отримання від Розрахункового центру договорів, здійснює їх підписання, засвідчує печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає на адресу Розрахункового центру.  
 3. Після отримання підписаних та засвідчених печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) з боку клієнта договорів, Розрахунковий центр здійснює їх підписання, засвідчує печаткою та направляє один примірник на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.

ІІ етап: Відкриття клірингового рахунку

Для відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу необхідно надати заяву на відкриття клірингового рахунку та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Всі документи можна надіслати поштою / кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до клірингової палати Розрахункового центру.
Розрахунковий центр здійснює ідентифікацію та верифікацію особи уповноважених осіб відповідно до вимог законодавства України, перевірку поданих документів та відкриває учаснику клірингу кліринговий рахунок. На підтвердження відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надається документ "Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок".

ІІІ етап: Підключення до системи інтернет-кліринг

Підключення до системи інтернет-кліринг здійснюється Розрахунковим центром після відкриття клірингового рахунку та підписання договору про обслуговування в системі інтернет-кліринг.

Для підключення до системи "Інтернет-кліринг" клієнту необхідно:

 • надати Розрахунковому центру заяву на підключення до системи інтернет-кліринг;
 • надати Розрахунковому центру заяву на засвідчення та реєстрацію відкритих ключів;
 • підключитись до системи "Інтернет-кліринг";
 • підписати акт про підключення до системи "Інтернет-кліринг".
 • два звичайні флеш-накопичувачі. На них записують НКІ, які використовуються для накладання електронного підпису та печатки / ідентифікації клієнта.
 • завантажити програмне забезпечення Corp2. Client за посиланням https://settlement.com.ua/doc/sc.content/doc/SED/Internet_cliring_client.zip  для ;

ІVетап: Відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учаснику клірингу

Клієнт учасника клірингу - особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

Розрахунковий центр здійснює колективний або відокремлений облік клієнтів учасника клірингу.

При колективному обліку клієнтів учасника клірингу для загального обліку клірингових активів Розрахуноковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

При відокремленому обліку клієнта учасника клірингу для відокремленого обліку клірингових активів Розрахунковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

1.Відкриття клірингового субрахунку для загального обліку клірингових активів клієнтів учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) згідно з Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", учасник клірингу подає Розрахунковому центру заяву на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів учасника клірингу.

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати одноразово – при відкритті свого клірингового рахунку або окремо вже після відкриття клірингового рахунку. Заяву можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до клірингової палати Розрахункового центру.

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надається документ "Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок".

2.     Відкриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) для відокремленого обліку клірингових активів певного клієнта учасника клірингу згідно з Регламентом провадження клірингової діяльності  Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках",  учасник клірингу подає Розрахунковому центру заяву на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу.  Всі документи можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до  клірингової палати Розрахункового центру.

В одній заяві на відкриття клірингового субрахункудля обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу вказуються дані стосовно одного клієнта учасника клірингу.

Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів та відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки).

Розрахунковий центр повідомляє учаснику клірингу реквізити кожного клірингового субрахунку, відкритого для відокремленого обліку клірингових активів певного клієнта учасника клірингу, шляхом формування відповідної довідки про кліринговий рахунок/субрахунок.

Управління кліринговими субрахунками для відокремленого обліку клірингових активів клієнтів учасника клірингу здійснюється учасником клірингу за допомогою системи інтернет-кліринг.

 Контактні телефони клірингової палати: +380 44 585 42 42, +380 44 481 00 99

Внутрішні номери: 1048, 1053, 1022, 1086, 1069, 1050, 1032, 1057