logo.png

Інструкція клієнту щодо порядку укладення договорів та порядку відкриття рахунків у Розрахунковому центрі

 

І Етап: Відкриття поточних/кореспондентських рахунків

Документи Розрахункового центру, які регламентують порядок відкриття та функціонування поточних/кореспондентських рахунків:
- Правила Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
- Регламент обслуговування клієнтів у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Клієнт Розрахункового центру повинен виконати наступні дії:
1. Подати заявку на укладання договору та укласти з Розрахунковим центром договір банківського рахунку/договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.
Для укладання договору необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладення договорів" на сайті Розрахункового центру. Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору банківського рахунку, та повідомляє про це клієнта. Підписання договору банківського рахунку відбувається у приміщенні Розрахункового центру під час відкриття поточного рахунку (при проведенні ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України). Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, готує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення договору (ідентифікація банків не є обов’язковою).

2. Надати пакет документів на відкриття поточного/кореспондентського рахунку.
Для відкриття поточного/кореспондентського рахунку необхідно надати заяву про відкриття поточного/кореспондентського рахунку та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Документи на відкриття кореспондентського рахунку разом з двома підписаними примірниками договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку подаються до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру уповноваженою особою клієнта із наданням відповідної довіреності. Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів, підписує два примірники договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку та відкриває клієнту кореспондентський рахунок. На підтвердження відкриття кореспондентського рахунку клієнту Розрахунковий центр надає клієнту документ "Довідка про реквізити кореспондентського рахунку". Документи на відкриття поточного рахунку подаються до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру особисто уповноваженими особами, які мають право діяти від імені клієнта без довіреності.

Розрахунковий центр:

 • проводить ідентифікацію уповноважених осіб відповідно до вимог законодавства України;
 • здійснює перевірку поданих документів;
 • друкує два примірники договору банківського рахунку, підписує їх у уповноважених осіб клієнта, та підписує їх зі сторони Розрахункового центру;
 • відкриває клієнту поточний рахунок.

На підтвердження відкриття поточного рахунку клієнту Розрахунковий центр надає клієнту документ "Довідка про реквізити поточного рахунку".

3. Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг"
Для укладання договору необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладання договорів" на сайті Розрахункового центру. Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору банківського рахунку/договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку. Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг", друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення цього договору.

4. Виконати дії щодо підключення до системи "Інтернет-банкінг".
Підключення до системи "Інтернет-банкінг" здійснюється Розрахунковим центром після відкриття поточного/кореспондентського рахунку та підписання договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг". Для підключення до системи "Інтернет-банкінг" клієнту необхідно:

 • надати Розрахунковому центру заяву на підключення до системи "Інтернет-банкінг";
 • надати Розрахунковому центру заяву на засвідчення та реєстрацію відкритих ключих в системі "Інтернет-банкінг;
 • придбати необхідну кількість носіїв ключової інформації (НКІ) з розрахунку: 

- один НКІ електронного ключа "Secure Token-337" для кожного підпису Користувача який вказаний в картці зі зразками підпису та відбитку печатки. Для придбання звернутись до ТОВ «Автор» (Київ, вул. Смоленська, 31-33, тел. (044) 538-00-89);

 • ознайомитися з інструкцією про генерацію ключів яка розміщена на сайті Розрахункового центру;
 • завантажити відповідне програмне забезпечення для генерації ключів з ftp-серверу Розрахункового центру;
 • провести генерацію ключів відповідно до інструкції про генерацію ключів;
 • направити відкриті ключі на електронну адресу Розрахункового центруcck@settlement.com.uaдля засвідчення та реєстрації відкритих ключів в системі "Інтернет-банкінг";
 • подати до Розрахункового центру пакет документів, необхідних для реєстрації та підключення до системи "Інтернет-банкінг":

1) заява на засвідчення та реєстрацію відкритих ключів в системі «Інтернет-банкінг»;

2) заява на підключення до системи "Інтернет-банкінг".

Документи повинні бути надані до Розрахункового центру за адресою: м. Київ, вул.Тропініна, 7-Г;

 • провести активацію особистих ключів підпису. Для проведення активації особистого ключа підпису Розрахунковий центр направляє відповідний засвідчений відкритий ключ на електронну адресу клієнта, з якої отримав запит на засвідчення та реєстрацію. Клієнт, отримавши засвідчений відкритий ключ, активує особистий ключ відповідно до інструкції про генерацію ключів;
 • провести інсталяцію програмного продукту "Інтернет-банкінг";
 • ознайомитися з інструкцією про інсталяцію клієнтської частини програмного забезпечення "Інтернет-банкінг" (розміщена на сайті Розрахункового центру);
 • завантажити клієнтську частину програмного забезпечення "Інтернет-банкінг" з сайту Розрахункового центру;
 • підписати акт про підключення до системи "Інтернет-кліринг".

ІІ Етап: Відкриття клірингового рахунку

Документи Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг:
- Правила клірингу Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
- Правила провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
- Регламент провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
Клієнт Розрахункового центру – торговець цінними паперами, який має намір стати учасником клірингу (далі – учасник клірингу), повинен виконати наступні дії:
1. Подати заявку та укласти з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування.
Для укладання договору можна скористатися сервісом "Заявка на укладання договорів" на сайті Розрахункового центру.
Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про клірингове обслуговування, друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис учаснику клірингу способом, вказаним у заявці на укладення договору. Підписані учасником клірингу примірники договору можуть бути надані разом з пакетом документів на відкриття клірингового рахунку або окремо від цих документів. Розрахунковий центр підписує два примірники договору про клірингове обслуговування та повертає один примірник підписаного договору учаснику клірингу.
Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка надається клієнту до укладення договору про клірингове обслуговування.
2. Надати пакет документів на відкриття клірингового рахунку.
Для відкриття клірингового рахунку необхідно надати заяву на відкриття клірингового рахунку та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Всі документи (разом з двома підписаними примірниками договору про клірингове обслуговування) можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру. При цьому, документи, які вже подавалися учасником клірингу при відкритті поточного/кореспондентського рахунку (у разі, якщо ці документи не змінювались), повторно до Розрахункового центру не подаються.
Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів та відкриває учаснику клірингу кліринговий рахунок. На підтвердження відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надається документ "Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок".
3. Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг"
Для укладання договору необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладання договорів" на сайті Розрахункового центру. Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору про клірингове обслуговування.
Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг", друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис учаснику клірингу способом, вказаним у заявці на укладення договору.
4. Виконати дії щодо підключення до системи"Інтернет-кліринг".
Підключення до системи "Інтернет-кліринг" здійснюється Розрахунковим центром після відкриття клірингового рахунку та підписання договору про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг".
Для підключення до системи "Інтернет-кліринг" клієнту необхідно:

 • надати Розрахунковому центру заяву на підключення до системи "Інтернет-кліринг";
 • надати Розрахунковому центру заяву на отримання особистих ключів;
 • придбати необхідну кількість НКІ (носіїв ключової інформації) з розрахунку: 

- два НКІ електронні ключі "Secure Token-318" для електронного цифрового підпису (якщо у вас залишилися такі носії від використання їх в системі депозитарного обліку ПрАТ "ВДЦП" - їх можна надати для роботи в системі "Інтернет-кліринг");

- один НКІ електронний ключ "Secure Token-337"  для шифрування  каналу зв’язку.

Для придбання НКІ звертатись до ТОВ «Автор» (Київ, вул. Смоленська, 31-33, тел. (044) 538-00-89).

 • отримати комплекс "Система правового електронного документообігу" (один примірник комп'ютерної програми "Серверне застосування Користувача", один примірник комп'ютерної програми "Клієнтське застосування Користувача") 
 • отримати програмне забезпечення "Gate Way" для шифрування каналу зв’язку для підключення до системи "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр";
 • підписати акт прийому-передачі особистих ключів;
 • підключитись до системи "Інтернет-кліринг" та підписати акт про підключення до системи "Інтернет-кліринг";
 • підписати акт про підключення до системи "Інтернет-кліринг".

Контактні телефони: 585-42-42, 481-00-99
з питань укладення договорів та відкриття рахунків вн.1024, 1097, 1108, 1017, 1099;
з питань отримання особистих ключів вн. 1064, 1079;
з питань одержання програмного забезпечення вн. 1046, 1064;
з питань отримання інформації про генерацію особистих ключів вн. 1082, 1064, 1046, 1079;
з питань отримання інформації про підключення до системи "Інтернет-банкінг" вн. 1082;
з питань одержання додаткової інформації про інсталяцію програмного забезпечення вн. 1058.
Адреса: м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г.

ІІІ Етап: Відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу/клієнту учасника клірингу

Клієнт учасника клірингу - особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

Розрахунковий центр здійснює колективний або відокремлений облік клієнтів учаника клірингу.

При колективному обліку клієнтів учасника клірингу для загального обліку зобов’язань та/або прав клієнтів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахуноковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

При відокремленому обліку клієнта учасника клірингу для окремого обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахунковий центр відкриває клієнту учасника клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

1.Відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу подає Розрахунковому центру заяву на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів учасника клірингу.

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати одноразово – при відкритті свого клірингового рахунку або окремо  вже після відкриття клірингового рахунку.  Заяву можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру.

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надається документ "Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок".

2.     Відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) певному клієнту учасника клірингу учасник клірингуподає Розрахунковому центру заяву на відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу та відповідні документи, що визначені Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Всі документи можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через представника учасника клірингу до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру.

В одній заяві на відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу вказуються дані стосовно одного клієнта учасника клірингу.

Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів та відкриває клієнту учасника клірингу кліринговий субрахунок(ки).

Розрахунковий центр повідомляє учаснику клірингу реквізити кожного клірингового субрахунку, відкритого клієнту учасника клірингу, шляхом формування відповідної довідки про кліринговий рахунок/субрахунок.


Управління кліринговими субрахунками клієнтів учасника клірингу здійснюється учасником клірингу за допомогою Системи "Інтернет-кліринг".