logo.png

Система електронного документообігу ПАТ "Розрахунковий центр" розроблена відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку застосування цифрового підпису в банківській системі України.

Для здійснення професійної діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" створено власну систему електронного документообігу, в якій ПАТ "Розрахунковий центр" є організатором системи електронного документообігу.

 Система електронного документообігу складається з таких підсистем:

  1. Інтернет-кліринг – комплекс інформаційних послуг, призначений для управління кліринговими рахунками/субрахунками учасників клірингу та їх клієнтів, забезпечення проведення всього спектру операцій, передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності ПАТ «Розрахунковий центр». 
  2. Інтернет-банкінг – комплекс інформаційних послуг, призначений для обслуговування поточних/кореспондентських рахунків клієнтів ПАТ "Розрахунковий центр", організації управління поточними/кореспондентськими рахунками клієнтів ПАТ "Розрахунковий центр" та розкриття інформації про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу.
  3. Система взаємодії з біржами – комплекс інформаційних послуг, призначений для взаємодії з фондовими біржами щодо надання інформації про активи, зарезервовані для укладання та/або виконання біржових договорів та іншої інформації, необхідної для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі правочинів щодо цінних паперів
  4. Система правового електронного документообігу – програмний комплекс, призначений для організації інформаційного обміну з метою надання учаснику клірингу виписок та звітів за операціями за кліринговими рахунками у вигляді електронних документів.