logo.png

Система електронного документообігу ПАТ "Розрахунковий центр" розроблена відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для здійснення професійної діяльності на ринках капіталу ПАТ "Розрахунковий центр" створено власну систему електронного документообігу, в якій ПАТ "Розрахунковий центр" є організатором системи електронного документообігу.

 Система електронного документообігу складається з таких підсистем:

  1. Інтернет-кліринг – комплекс інформаційних послуг, призначений для управління кліринговими рахунками/субрахунками учасників клірингу та їх клієнтів, забезпечення проведення всього спектру операцій, передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності ПАТ «Розрахунковий центр». 
  2. Система взаємодії з операторами організованого ринку та депозитаріями – комплекс інформаційних послуг, призначений для взаємодії з операторами організованого ринку та депозитаріями щодо обміну інформацією необхідною для забезпечення виконання деривативних контрактів та правочинів щодо цінних паперів, укладених на організованих ринках капіталу, управління якими здійснюється операторами.