logo.png
10.06.2024

Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати

 документ з КЕП
13.05.2024

Протокол №2 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", проведених дистанційно 30 квітня 2024 р.

Інформація про підсумки голосування (протоколи про підсумки голосування №№1-9 від 06.05.2024)

документ з КЕП

документ з КЕП

13.05.2024

Звіт Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2023 рік

документ з КЕП 
07.05.2024

Інформація про винагороду (на виконання пункту 3 глави 8 розділу V Стандарту № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками)

 
19.04.2024

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», які призначені на 30.04.2024 

 документ з КЕП  
29.03.2024

Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 30 квітня 2024 року  документ з КЕП

інформація у машиночитальному форматі  документ з КЕП        
29.03.2024

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на 27.03.2024 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що призначені на 30.04.2024)

документ з КЕП
29.03.2024

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Розрахунковий центр" (станом на 01.01.2024), згідно вимог рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023

Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності

документ з КЕП

документ з КЕП

 22.03.2024 Звіт відповідальної особи ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу за 2023 рік  
 22.03.2024 Звіт комітету Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2023 рік  
 22.03.2024

Звіт комітету Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з питань аудиту та управління ризиками за ІІ півріччя 2023 року

 
16.02.2024

Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", проведених дистанційно 02 лютого 2024 р.

Інформація про підсумки голосування (протоколи про підсумки голосування №№1-4 від 09.02.2024)

документ з КЕП 

документ з КЕП 

09.02.2024 Положення про порядок розгляду звернень  документ з КЕП 
09.02.2024 Положення про порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту  документ з КЕП 
09.02.2024 Положення про організацію контролю (про комплаєнс)  документ з КЕП 
31.01.2024 Календарний план розміщення інформації на 2024 рік  документ з КЕП 
31.01.2024

Інформація у машиночитальному форматі відповідно до Наказу НКЦПФР №219 від 05.11.2015 (зі змінами)

Календарний план розміщення інформації на 2024 рік 

 

документ з КЕП 

документ з КЕП

 

 28.01.2024 Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які призначені на 02.02.2024
документ з КЕП
22.01.2024    Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», які призначені на 02.02.2024   документ з КЕП