logo.png

Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта

29-09-2015

Звертаємо увагу клієнтів – юридичних осіб на необхідності обов’язкового надання відомості про структуру власності юридичної особи.


Порядок подання відомостей щодо структури власності юридичної особи – клієнта Банку визначено розділом 8 Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".


Дана Програма прийнята з метою належної реалізації норм,  визначених ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та розділом V «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» затвердженого постановою Правління Національного банку України від від 26 червня 2015 за №417і є обов’язковою до виконання всіма клієнтами Банку – юридичними особами, з якими встановлено або які  встановлюють з Банком ділові відносини.


З метою оптимізації роботи з клієнтами Банку на сайті розміщено витяг із Програми.