logo.png

Як стати учасником ринку валютних свопів?

 

Для того, щоб стати учасником ринку валютних свопів необхідно отримати допуск до клірингових операцій за деривативними контрактами. Для цього є дві умови:

-   учасник клірингу є банком та укладає деривативні контракти виключно у власних інтересах;

-   учасник клірингу уклав з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування / додатковий договір до договору про клірингове обслуговування, умови якого передбачають допуск до клірингових операцій за деривативними контрактами.

Додатковий договір може бути укладений як у паперовій формі, так і у електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.

Електронна форма додаткового договору (для ознайомлення)

Паперова форма додаткового договору (для ознайомлення)

З метою спрощення процесу підписання додаткових договорів клієнтами-учасниками клірингу, пропонуємо заповнити зазначені нижче дані, надіслати їх за електронною адресою: dogovor.info@settlement.com.ua та у подальшому діяти згідно з планом, що наведено нижче, за яким ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюватиме укладання додаткових договорів з учасниками клірингу.

Повне найменування учасника клірингу

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження:

 

Тел./факс:

 

Номер банківського рахунку (IBAN)

 

Назва банку

 

Платник ПДВ/не платник ПДВ

 

Індивідуальний податковий номер

 

Статус платника податку  на прибуток

 

Посада уповноваженої особи, яка буде підписувати договір

 

П.І.Б. уповноваженої особи (у називному та родовому відмінках)

 

Документ на підставі якої діє уповноважена особа (статут/довіреність) *

 

Номер (за наявності) та дата документа,  на підставі якої діє уповноважена особа

 

Форма укладення договорів: вказати паперова або електронна

 

Адреса електронної пошти **

 

Спосіб відправки договору у  паперовій формі (особисто у приміщенні Розрахункового центру, кур'єрською службою або службою доставки)***

 

Адреса для  відправки договору у  паперовій формі

 

* Щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати рішення або виписку з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення / обрання особи. Щодо особи, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати документ (довіреність тощо), що підтверджує повноваження на підписання договору. Вказані документи пропонуємо надіслати разом із заповненими реквізитами за вищевказаною електронною адресою у вигляді сканованих копій з паперових документів або у вигляді електронних документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки).

** у разі укладення договору у формі електронного документа вказана електронна адреса буде внесена до додаткового договору. На вказану електронну адресу ПАТ «Розрахунковий центр» надішле примірник договору, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр».

*** у разі, якщо для відправки договору учаснику клірингу будуть використовуватись послуги кур’єрської служби або служби доставки, виклик та оплату послуг відповідної служби забезпечує учасник клірингу.

            Укладення додаткового договору у електронній формі:       

  1. Після отримання зазначених даних ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює оформлення додаткового договору та підписує його кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр» за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), після чого надсилає відповідний додатковий договір учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
  2. Учасник клірингу після отримання підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника ПАТ «Розрахунковий центр» та кваліфікованою електронною печаткою ПАТ «Розрахунковий центр» додаткового договору, також здійснює підписання додаткового договору кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає підписаний додатковий договір на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua ПАТ «Розрахунковий центр».
  3. Після отримання підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) додаткового договору, ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює перевірку кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify). Після здійснення Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу  (https://czo.gov.ua/verify) відповідної перевірки та отримання протоколу створення та перевірки кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір, ПАТ «Розрахунковий центр» в день отримання надсилає цей протокол учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
  4. Додатковий договір є укладеним з моменту отримання ПАТ «Розрахунковий центр» за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу  (https://czo.gov.ua/verify) протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір, за умови, що цей протокол відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» підтверджує перевірку кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей додатковий договір.

 

Укладення  додаткового договору у паперовій формі:

  1. Після отримання зазначених даних ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює оформлення  додаткового договору, роздруковує його, прошиває та направляє його на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.
  2. Учасник клірингу після отримання від ПАТ «Розрахунковий центр» додаткового договору, здійснює його підписання, засвідчує печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає на адресу ПАТ «Розрахунковий центр».  
  3. Після отримання підписаного та засвідченого печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) з боку клієнта додаткового договору, ПАТ «Розрахунковий центр» здійснює його підписання, засвідчує печаткою та направляє один примірник на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.