logo.png

Відкриття поточних рахунків

 

Порядок подання пакету документів на відкриття поточного рахунку

Відкриття поточних рахунків клієнтів ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських разунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. за № 492.

Відповідно до пункту 3.15 Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" не здійснює відкриття поточних рахунків фізичним особам.

Порядок відкриття та функціонування поточних рахунків у Розрахунковому центрі регламентують такі документи:

Для відкриття поточного рахунку у Розрахунковому центрі клієнту – юридичній особі необхідно виконати наступні дії:

 1. Укласти з Розрахунковим центром договір банківського рахунку.

Для цього необхідно ознайомитися з типовими умовами договору банківського рахунку, заповнити на сайті банку заявку на укладення договору. Обробивши заявку, Розрахунковий центр надсилає відповідне повідомлення на електронну пошту клієнта. Підписання договору банківського рахунку між юридичною особою та ПАТ «Розрахунковий центр» відбувається у приміщенні Розрахункового центру під час відкриття поточного рахунку (при проведенні ідентифікації та верифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України).

2. Надати пакет документів на відкриття поточного рахунку.

Для відкриття поточного рахунку необхідно надати заяву про відкриття поточного рахунку та відповідний пакет документів, визначений Регламентом обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

До уваги клієнтів! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" опитувальників клієнтів в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ.

Документи на відкриття поточного рахунку юридичній особі подаються до Розрахункового центру особисто уповноваженими особами, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи, і, які зазначені в Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком клієнта, що подається клієнтом в Розрахунковий центр.

В свою чергу, Розрахунковий центр:

  • проводить ідентифікацію та верифікацію власника рахунку та уповноважених осіб відповідно до вимог законодавства України;
  • здійснює перевірку поданих документів;
  • друкує два примірники договору банківського рахунку, підписує їх у уповноважених осіб клієнта, та підписує їх зі сторони Розрахункового центру;
  • відкриває клієнту поточний рахунок.

На підтвердження відкриття поточного рахунку клієнту Розрахунковий центр надає в приміщенні Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта довідку з реквізитами поточного рахунку.

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка надається клієнту перед укладенням договору банківського рахунку.

3. Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг".

Для укладення договору необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладення договорів". Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору банківського рахунку.

Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг", друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення цього договору.

4.Виконати дії щодо підключення до системи "Інтернет-банкінг".