logo.png

Відкриття поточних рахунків

 

Порядок подання пакету документів на відкриття поточного рахунку

Відкриття поточних рахунків клієнтів ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. за № 492.

Порядок відкриття та функціонування поточних рахунків у Розрахунковому центрі регламентують такі документи:

Для відкриття поточного рахунку у Розрахунковому центрі клієнту – юридичній або фізичній особі – необхідно виконати наступні дії:

 1. Укласти з Розрахунковим центром договір банківського рахунку.

Для цього необхідно заповнити на сайті банку заявку на укладення договору. Обробивши заявку, Розрахунковий центр надсилає відповідне повідомлення на електронну пошту клієнта. Підписання договору банківського рахунку між юридичною особою та ПАТ «Розрахунковий центр» відбувається у приміщенні Розрахункового центру під час відкриття поточного рахунку (при проведенні ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України).

Фізичній особі для укладення договору банківського рахунку  необхідно пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: довідку про ідентифікаційний номер платника податків або картку платника податків. Підписання договору банківського рахунку між клієнтом-фізичною особою та ПАТ «Розрахунковий центр» здійснюється у Розрахунковому центрі під час відкриття поточного рахунку.

2. Надати пакет документів на відкриття поточного рахунку.

Для відкриття поточного рахунку необхідно надати заяву про відкриття поточного рахунку та відповідний пакет документів, визначений Регламентом обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Документи на відкриття поточного рахунку юридичній особі подаються до управління обслуговування клієнтів Розрахункового центру особисто уповноваженими особами, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи, і, які зазначені в Картці зі зразками підписів і відбитком печатки, що подається клієнтом в Розрахунковий центр.

Фізична особа заповнює документи, необхідні для відкриття поточного рахунку, в приміщенні Розрахункового центру під час відкриття поточного рахунку.

В свою чергу, Розрахунковий центр:

  • проводить ідентифікацію та верифікацію власника рахунку та уповноважених осіб відповідно до вимог законодавства України;
  • здійснює перевірку поданих документів;
  • друкує два примірники договору банківського рахунку, підписує їх у уповноважених осіб клієнта, та підписує їх зі сторони Розрахункового центру;
  • відкриває клієнту поточний рахунок.

На підтвердження відкриття поточного рахунку клієнту Розрахунковий центр надає в приміщенні Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта довідку з реквізитами поточного рахунку".

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка надається клієнту до укладення договору банківського рахунку/договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

3. Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг".

Для укладення договору необхідно скористатися сервісом "Заявка на укладення договорів". Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору банківського рахунку.

Розрахунковий центр обробляє заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-банкінг", друкує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис клієнту способом, вказаним у заявці на укладення цього договору.

4.Виконати дії щодо підключення до системи "Інтернет-банкінг".