logo.png

Архів

Регламент провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»  (дата набрання чинності - 17.04.2024)

Регламент провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»  (дата набрання чинності - 27.02.2024)

Статут (Протокол Загальних зборів № 1 від 12.09.2022 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (Протокол Загальних зборів № 1 від 12.09.2022 р.)

Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (Протокол Загальних зборів № 1 від 12.09.2022 р.)

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (Протокол Загальних зборів № 1 від 12.09.2022 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ( Протокол Загальних зборів № 1 від 12.09.2022 р.)

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (редакція Положення - 01.07.2022)

Статут (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Принципи (кодекс) корпоративного управління (Протокол Загальних зборів № 3 від 30.07.2021 р.)

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр» (Протокол № 13 від 29.06.2021 р., набрало чинності з 01.07.2021 р.)

Статут (Протокол №1 Загальних зборів, які проведені дистанційно 29.05.2020 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 Загальних зборів, які проведені дистанційно 29.05.2020 р.)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 Загальних зборів, які проведені дистанційно 29.05.2020 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 Загальних зборів, які проведені дистанційно 29.05.2020 р.)

Принципи (кодекс) корпоративного управління (Протокол № 3 від 26.11.2018 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол № 1 Загальних зборів, які проведені дистанційно 03.02.2021) 

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр» (Протокол № 4 від 04.02.2020 р.)

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» (Протокол № 14 від 07.09.2020 р.)

Положення про організацію корпоративного управління в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про комітет Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "Розрахунковий центр" (Протокол №12 від 04.07.2019 р.)

Положення про комітет Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" з питань аудиту (Протокол №12 від 04.07.2019 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 29.05.2020 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 26.04.2019 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 07.06.2019 р.)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 07.06.2019 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №3 від 26.11.2018 р.)

Статут (Протокол №2 від 07.06.2019 р.)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №3 від 26.11.2018 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №3 від 26.11.2018 р.)

Статут (Протокол №3 від 26.11.2018 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №3 від 26.11.2018 р.) 

Статут (Протокол №4 від 01.08.2017 р.)

Статут (Протокол №2 від 27.04.2017 р.)

Статут  (Протокол №2 від 10.07.2015 р.)

Статут  (Протокол №2 від 05.08.2013 р.)

Статут (Протокол №1 від 28.03.2013 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 27.04.2017 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 10.07.2015 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 05.08.2013 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 28.03.2013 р.)

Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 27.04.2017 р.)

Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 10.07.2015 р.)

Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 05.08.2013 р.)

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 28.03.2013 р.)

Положення про Ревізора публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 10.07.2015 р.)

Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 05.08.2013 р.)

Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 28.03.2013 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 10.07.2015 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №2 від 05.08.2013 р.)

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Протокол №1 від 28.03.2013 р.)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Розрахунковий центр"

Про встановлення робочого дня, операційного дня та операційного часу в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"