logo.png

Чинні

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр»

Статут

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр»

Правила публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 

Правила клірингу Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 

Правила провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 

Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 

Регламент обслуговування клієнтів у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Регламент провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про Систему дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про систему електронного документообігу з фондовими біржами ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про тарифну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про інвестиційну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”

Про встановлення робочого дня, операційного дня та операційного часу в публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"