logo.png

Чинні

Статут

Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

Положення про винагороду голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр»

Правила публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" *

Правила клірингу Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" *

Правила провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" *

Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" *

Регламент обслуговування клієнтів у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Регламент провадження клірингової діяльності ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про Систему дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про систему електронного документообігу з фондовими біржами ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

Положення про тарифну політику публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

 

* Відповідно до рішення Правління ПАТ "Розрахунковий центр" від 27.08.2019 окремі положення Правил публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Правил клірингу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та Положення про систему управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", які визначають порядок здійснення клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів без стовідсоткового попереднього депонування та резервування коштів та/або цінних паперів, а також заходи з управління ризиками та зниження ризиків при здійсненні клірингу та розрахунків за такими правочинами, будуть застосовуватися лише після запровадження ПАТ "Розрахунковий центр" механізму виконання розрахунків в режимі Т+2 за правочинами щодо цінних паперів, що гарантуються гарантійним забезпеченням без використання стовідсоткового попереднього депонування коштів та/або цінних паперів перед укладанням правочинів щодо цінних паперів і після прийняття Правлінням окремого рішення з вказаного питання.