logo.png

Принципи визначення розмірів коефіцієнтів обліку зобов’язань (КОЗ) та дисконтів у відповідності до строку до їх погашення: