logo.png

Кліринг зобовʼязань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, в режимі «РЕПО з контролем ризиків»

0,2% річних від суми першої частини договору РЕПО

Тариф нараховується за фактичну кількість днів, починаючи від дня, наступного за датою розрахунків за першою частиною договору РЕПО та включаючи день припинення зобов’язань за договором РЕПО.

У випадку, якщо день припинення зобовʼязань за договором РЕПО збігається з днем проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО або у випадку примусового припинення зобовʼязань за першою частиною договору РЕПО, комісія нараховується за один день.

 

Виконання процедур примусового припинення зобов’язань за договорами РЕПО, укладеними в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або припинення зобовʼязань в процесі ліквідаційного неттінгу

0,2% річних від суми першої частини договору РЕПО

Тариф нараховується за фактичну кількість днів, починаючи від дня, наступного за датою розрахунків за першою частиною договору РЕПО та включаючи день припинення зобов’язань за договором РЕПО.

У випадку, якщо день припинення зобовʼязань за договором РЕПО збігається з днем проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО або у випадку примусового припинення зобовʼязань за першою частиною договору РЕПО, комісія нараховується за один день.

 Сплачується винною стороною договору РЕПО