logo.png

Відкриття клірингових субрахунків

Відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав учасника клірингу/клієнта / контрагента учасника клірингу

Клієнт/контрагент учасника клірингу – особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

Розрахунковий центр здійснює колективний або відокремлений облік клієнтів/контрагентів учасника клірингу.

При колективному обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу для загального обліку зобов’язань та/або прав клієнтів/контрагентів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахунковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

При відокремленому обліку клієнта/контрагента учасника клірингу для окремого обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта/контрагента учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахунковий центр відкриває кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

1.      Відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля, стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів учасника клірингу та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  заяв на  реєстрацію /зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ. 

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати одноразово – при відкритті свого клірингового рахунку або окремо  вже після відкриття клірингового рахунку. Заяву можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності до Розрахункового центру.

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надає в приміщенні  Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта Довідку про кліринговий рахунок/субрахунок.

2. Відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав клієнта/контрагента учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) для обліку зобов'язань та/або прав клієнта/контрагента учасника клірингу учасник клірингу подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу, в якій заповнює відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку клієнта/контрагента учасника клірингу та документи, що визначені Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  заяв на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та / або прав  з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати після відкриття свого клірингового рахунку. Заяву можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності до Розрахункового центру.

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав клієнта/контрагента учасника клірингу Розрахунковий центр надає в приміщенні  Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта Довідку про кліринговий рахунок/субрахунок.