logo.png

Відкриття клірингових субрахунків

Відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів учасника клірингу/клієнта / контрагента учасника клірингу

Клієнт/контрагент учасника клірингу – особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

Розрахунковий центр здійснює колективний або відокремлений облік клієнтів/контрагентів учасника клірингу.

При колективному обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу для загального обліку клірингових активів клієнтів/контрагентів учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

При відокремленому обліку клієнта/контрагента учасника клірингу для окремого обліку клірингових активів цього клієнта/контрагента учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

1.      Відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу для колективного обліку клірингових активів клієнтів/контрагентів учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля, стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клірингових активів клієнтів/контрагентів учасника клірингу  та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  заяв на  реєстрацію /зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ. 

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати одноразово – при відкритті свого клірингового рахунку або окремо  вже після відкриття клірингового рахунку. Заяву можна надіслати у паперовій формі поштою/кур’єром, або надати особисто до Розрахункового центру через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності. Також, передбачена можливість подання заяви у електронній формі. Вимоги до документів, які подаються до Розрахункового центру у електронній формі зазначені у Регламенті провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу, працівником Розрахункового центру надається уповноваженому представнику клієнта у приміщенні  Розрахункового центру або надсилається засобами  служби  доставки або кур’єрською службою за рахунок учасника клірингу Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок.

 

2. Відкриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку клірингових активівклієнта/контрагента учасника клірингу

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) для відокремленого обліку клірингових активів клієнта/контрагента учасника клірингу, учасник клірингу подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу, в якій заповнює відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку клієнта/контрагента учасника клірингу та документи, що визначені Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» заяв на відкриття клірингового субрахунку для обліку  клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ. 

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати після відкриття свого клірингового рахунку. Заяву можна надіслати у паперовій формі поштою/кур’єром або надати особисто до Розрахункового центру через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності. Також, передбачена можливість подання заяви у електронній формі. Вимоги до документів, які подаються до Розрахункового центру у електронній формі зазначені у Регламенті провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку  клірингових активів клієнта/контрагента учасника клірингу працівник Розрахункового центру надає уповноваженому представнику клієнта Довідку про кліринговий рахунок / субрахунок у електронній формі шляхом підписання довідки кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру та відправлення підписаної довідки учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу. За бажанням учасника клірингу, довідка може бути надана у вигляді паперового документа в приміщенні  Розрахункового центру або надіслана засобами  служби  доставки або кур’єрською службою за рахунок  учасника клірингу.

 3. Відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу

Відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу можливе лише за умови укладання тристороннього договору про клірингове обслуговування між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу.

Ознайомитися з типовими умовами тристороннього договору про клірингове обслуговування можна тут:

Договір про клірингове обслуговування (облік гарантійного забезпечення на клірингових рахунках учасника клірингу), що укладається у паперовій формі

Договір про клірингове обслуговування (облік гарантійного забезпечення на клірингових рахунках учасника клірингу), що укладається у формі електронного документа

Договір про клірингове обслуговування (облік гарантійного забезпечення на індивідуальних клірингових субрахунках), що укладається у паперовій формі

Договір про клірингове обслуговування (облік гарантійного забезпечення на індивідуальних клірингових субрахунках), що укладається у формі електронного документа

Інформація, що розкривається клієнтам відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Для укладання тристороннього договору про клірингове обслуговування між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу, клієнт учасника клірингу надає Розрахунковому центру документи, перелік яких визначено Регламентом, а також зазначені вимоги щодо їх оформлення та способів надання.

Заява на відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу подається учасником клірингу після укладання тристороннього договору про клірингове обслуговування. Заяву можна надіслати у формі паперового документу поштою/кур’єром або надати особисто до Розрахункового центру через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності. Також, заяву можна надати у формі електронного документа, оформленого та надісланого Розрахунковому центру відповідно до вимог Регламенту. Також, передбачена можливість подання заяви у електронній формі. Вимоги до документів, які подаються до Розрахункового центру у електронній формі зазначені у Регламенті провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".