logo.png

Фондовим біржам

Розрахунковий центр здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів укладеними на Біржі, на підставі інформації, поданої фондовими біржами у вигляді відомості правочинів щодо цінних паперів, які укладені на фондових біржах.

Порядок обміну між Розрахунковим центром та фондовими біржами інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених на біржах правочинів щодо цінних паперів, реквізитний склад електронних документів, формати електронних документів, якими обмінюються Розрахунковий центр та фондові біржі, особливості укладання правочинів щодо цінних паперів за участю Розрахункового центра як центрального контрагента, та інші умови здійснення Розрахунковим центром клірингу та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, що укладені на фондових біржах, встановлюються відповідними Регламентами взаємодії між Розрахунковим центром та фондовими біржами, які є невід’ємною частиною договорів про кліринг та розрахунки за правочинами  щодо цінних паперів.

Біржі формують та надають Розрахунковому центру відомості правочинів, які містять інформацію про укладені договори щодо цінних паперів та розпорядження на розблокування коштів та цінних паперів протягом операційного дня Розрахункового центру в період з 10:30 до 17:30 з дотриманням наступних принципів:

  • Відомості правочинів, що містять інформацію про договори щодо цінних паперів та розпорядження на розблокування цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, надаються фондовими біржами не частіше ніж одна відомість правочинів у кожні 30 хвилин операційного дня Розрахункового центру;
  • Відомості правочинів, що містять інформацію про договори щодо цінних паперів та розпорядження на розблокування цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, надаються фондовими біржами не частіше ніж одна відомість правочинів у кожні 30 хвилин операційного дня Розрахункового центру.