logo.png

Операторам організованого ринку

Розрахунковий центр здійснює кліринг зобов’язань та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та деривативними контрактами (валютними свопами), укладеними на організованому ринку капіталу, управління яким здійснюється оператором, на підставі інформації, наданої оператором.

Порядок обміну між Розрахунковим центром та операторами інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених на організованому ринку капіталу, управління яким здійснюється оператором, деривативних контрактів та правочинів щодо цінних паперів, реквізитний склад електронних документів, формати електронних документів, якими обмінюються Розрахунковий центр та оператор, особливості укладання деривативних контрактів та правочинів щодо цінних паперів за участю Розрахункового центру як центрального контрагента та інші умови здійснення Розрахунковим центром клірингу зобов’язань та розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, встановлюються відповідними регламентами взаємодії між Розрахунковим центром та операторами, які є невід’ємною частиною договорів про здійснення клірингу.