logo.png

Відкриття клірингових рахунків/субрахунків

Клієнт Розрахункового центру – інвестиційна фірма, яка має намір стати учасником клірингу (далі – учасник клірингу), має виконати наступні дії:

1.      Укласти з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування.

Клієнт Розрахункового центру  повинен укласти з Розрахунковим центром:

- договір про клірингове обслуговування;

- договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу.

За бажанням учасника клірингу вказані договори можуть бути укладені у паперовій формі або у формі електронного документа.

Ознайомитися з типовими умовами договорів можна тут:

договір про клірингове обслуговування, який укладається у паперовій формі

договір про клірингове обслуговування, який укладається у формі електронного документа

договір про клірингове обслуговування, який укладається у паперовій формі (для учасників клірингу-банків, з урахуванням можливості  клірингу прав та зобов’язань за деривативними контрактами)

договір про клірингове обслуговування, який укладається у формі електронного документа (для учасників клірингу-банків, з урахуванням можливості клірингу прав та зобов’язань за деривативними контрактами)

договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу, який укладається у паперовій формі

договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу, який укладається у формі електронного документа

Інформація, що розкривається клієнтам відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Для укладання договорів необхідно звернутись у клірингову палату Розрахункового центру за телефонами, що зазначені на веб-сайті Розрахункового центру у розділі «контакти» або надіслати дані, необхідні для укладення договору (зазначені нижче), на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua

Повне найменування учасника клірингу

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження:

 

Тел./факс:

 

Номер банківського рахунку (IBAN)

 

Назва банку

 

Платник ПДВ/не платник ПДВ

 

Індивідуальний податковий номер

 

Статус платника податку  на прибуток

 

Посада уповноваженої особи, яка буде підписувати договір

 

П.І.Б. уповноваженої особи (у називному та родовому відмінках)

 

Документ на підставі якої діє уповноважена особа (статут/довіреність) *

 

Номер (за наявності) та дата документа,  на підставі якої діє уповноважена особа

 

Форма укладення договорів: вказати паперова або електронна

 

Адреса електронної пошти **

 

Спосіб відправки договору у  паперовій формі (особисто у приміщенні Розрахункового центру, кур'єрською службою або службою доставки)***

 

Адреса для  відправки договору у  паперовій формі

 

* Щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати рішення або виписку з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення / обрання особи. Щодо особи, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності – надати документ (довіреність тощо), що підтверджує повноваження на підписання договору. Вказані документи пропонуємо надіслати разом із заповненими реквізитами за вищевказаною електронною адресою у вигляді сканованих копій з паперових документів або у вигляді електронних документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки).

** у разі укладення договору у формі електронного документа вказана електронна адреса буде внесена до договору. На вказану електронну адресу Розрахунковий центр надішле примірник договору, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру.

*** у разі, якщо для відправки договору учаснику клірингу будуть використовуватись послуги кур’єрської служби або служби доставки, виклик та оплату послуг відповідної служби забезпечує учасник клірингу.

 У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти договори у формі електронного документа:   

    Після отримання зазначених даних Розрахунковий центр здійснює оформлення договорів та підписує їх кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), після чого надсилає відповідні договори учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.

  1. Учасник клірингу після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру договорів, також здійснює підписання договорів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає підписані договори на електронну адресу dogovor.info@settlement.com.ua Розрахункового центру.
  2. Після отримання підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки) договорів, Розрахунковий центр здійснює перевірку кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify). Після здійснення Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) відповідної перевірки та отримання протоколу створення та перевірки кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір, Розрахунковий центр в день отримання надсилає цей протокол учаснику клірингу на електронну адресу, зазначену учасником клірингу.
  3. Договір є укладеним з моменту отримання Розрахунковим центром за допомогою вебсайту Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір, за умови, що цей протокол відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» підтверджує перевірку кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу печатки), яким (якими) учасник клірингу підписав цей договір.

 

У разі, якщо учасник клірингу бажає укласти договори у паперовій формі:

  1. Після отримання зазначених даних Розрахунковий центр здійснює оформлення договорів, роздруковує їх, прошиває та направляє їх на адресу та у спосіб, зазначені учасником клірингу.
  2. Учасник клірингу після отримання від Розрахункового центру договорів, здійснює їх підписання, засвідчує печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) та надсилає на адресу Розрахункового центру.  
  3. Після отримання підписаних та засвідчених печаткою (у разі використання учасником клірингу печатки) з боку клієнта договорів, Розрахунковий центр здійснює їх підписання, засвідчує печаткою та видає примірники договорів учаснику клірингу у приміщені Розрахункового центру.

 2.      Надати пакет документів на відкриття клірингового рахунку.

Для відкриття клірингового рахунку необхідно надати заяву на відкриття клірингового рахунку та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Всі документи (разом з двома підписаними примірниками договору про клірингове обслуговування) можна надіслати у паперовій формі поштою/кур’єром, або надати особисто через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності до Розрахункового центру. Також, передбачена можливість подання документів у електронній формі. Перелік та вимоги до таких документів зазначно у Регламенті провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках». Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів та відкриває учаснику клірингу кліринговий рахунок.

На підтвердження відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу Розрахунковий центр надає уповноваженому представнику клієнта  Довідку про кліринговий рахунок/субрахунок у електронній формі шляхом підписання довідки кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру та відправлення підписаної довідки учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу. За бажанням учасника клірингу, довідка може бути надана у вигляді паперового документа в приміщенні Розрахункового центру або надіслана засобами служби  доставки або кур’єрською службою за рахунок  учасника клірингу.

 3. Виконати дії щодо підключення до системи «Інтернет-кліринг».