logo.png

Відкриття клірингових рахунків/субрахунків

Клієнт Розрахункового центру – юридична особа-резидент, що здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, якому відкрито у Розрахунковому центрі поточний/кореспондентський рахунок, для відкриття клірингових рахунків/субрахунків має виконати наступні дії:

1.      Укласти з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування.

Для цього необхідно ознайомитись з типовими умовами договору про клірингове обслуговування та додаткового договору, на сайті Банку заповнити заявку на укладення договору.

Обробивши заявку на укладення договору про клірингове обслуговування, Розрахунковий центр готує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис учаснику клірингу способом, вказаним у заявці на укладення договору.

Підписані учасником клірингу примірники договору можуть бути надані разом з пакетом документів на відкриття клірингового рахунку або окремо від них. Розрахунковий центр підписує два примірники договору про клірингове обслуговування та повертає один примірник підписаного договору учаснику клірингу.

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що надається клієнту перед укладенням договору про клірингове обслуговування.

2.      Надати пакет документів на відкриття клірингового рахунку.

Для відкриття клірингового рахунку необхідно надати заяву на відкриття клірингового рахунку та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках". Всі документи (разом з двома підписаними примірниками договору про клірингове обслуговування) можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності до Розрахункового центру. При цьому, документи, які вже подавалися учасником клірингу при відкритті поточного/кореспондентського рахунку (у разі, якщо ці документи не змінювались), повторно до Розрахункового центру не подаються.

Розрахунковий центр здійснює перевірку поданих документів та відкриває учаснику клірингу кліринговий рахунок.

На підтвердження відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу Розрахунковий центр надає в приміщенні Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта  Довідку про кліринговий рахунок/субрахунок.

3.      Укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг"

Для укладення відповідного договору скористайтеся сервісом на сайті Розрахункового центру "Укласти договір". Заявка на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг" може бути подана одночасно із заявкою на укладення договору про клірингове обслуговування.

Обробивши заявку на укладення договору про обслуговування в системі "Інтернет-кліринг", Розрахунковий центр готує договір у двох примірниках, прошиває та передає на підпис учаснику клірингу способом, вказаним у заявці на укладення договору.

4. Виконати дії щодо підключення до системи"Інтернет-кліринг".

 

Відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав учасника клірингу/клієнта/контрагента учасника клірингу

Клієнт/контрагент учасника клірингу – особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

Розрахунковий центр здійснює колективний або відокремлений облік клієнтів/контрагентів учасника клірингу.

При колективному обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу для загального обліку зобов’язань та/або прав клієнтів/контрагентів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахунковий центр відкриває учаснику клірингу кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

При відокремленому обліку клієнта/контрагента учасника клірингу для окремого обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта/контрагента учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Розрахунковий центр відкриває кліринговий субрахунок(ки), який/які є складовою частиною клірингового рахунку даного учасника клірингу.

Для відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля, стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу, в якій відмічає відповідні поля стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) для колективного обліку клієнтів/контрагентів учасника клірингу та відповідний пакет документів, що визначений Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  заяв на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та / або прав  з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу  та/або заяв на  реєстрацію /зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ. 

Таку заяву з відмітками стосовно відкриття клірингового субрахунку(ків) учасник клірингу може надати одноразово – при відкритті свого клірингового рахунку або окремо  вже після відкриття клірингового рахунку. Заяву можна надіслати поштою/кур’єром, або надати особисто через уповноваженого представника учасника клірингу із наданням відповідної довіреності до Розрахункового центру.

На підтвердження відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу Розрахунковим центром надає в приміщенні  Розрахункового центру уповноваженому представнику клієнта Довідку про кліринговий рахунок/субрахунок.