logo.png

Порядок проведення ідентифікації рахунків у депозитаріях

При відкритті клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта/контрагента учасника клірингу в системі клірингового обліку Розрахунковий центр виконує процедуру ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах депонентів клієнтів депозитаріїв та/або облікових регістрів брокерів, за якими можуть проводитись розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які обслуговує Розрахунковий центр.

Ідентифікація – процедура визначення депозитарною установою у системі депозитарного обліку рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів, що використовуються Розрахунковим центром для забезпечення проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у депозитарії. Ідентифікація є обов'язковою процедурою, яка здійснюється при відкритті клірингового субрахунку для обліку  клірингових активів клієнта / контрагента учасника клірингу.

Процедура ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів виконується Розрахунковим центром шляхом подання до депозитарію запиту на ідентифікацію.

Клірингові субрахунки для обліку  клірингових активів клієнтів / контрагентів учасників клірингу починають функціонувати тільки після отримання від депозитарію звіту за ідентифікацією за відповідними рахунками у цінних паперах та/або обліковими регістрами брокерів.

Скасування ідентифікації рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів здійснюється Розрахунковим центром лише при закритті клірингового субрахунку для обліку  клірингових активів клієнта / контрагента учасника клірингу.

Для відкриття клірингових субрахунків для обліку  клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснюється Центральним депозитарієм, дані, необхідні для проведення ідентифікації зазначаються у окремому полі в Заяві на відкриття клірингового субрахунку для обліку  клірингових активів клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу (додаток 8 до Регламенту провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"),та містять таку інформацію: реквізити депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу (код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії), депозитарний код рахунку у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу в цій депозитарній установі.

При відкритті клірингового субрахунку клієнту / контрагенту учасника клірингу для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України рахунок у цінних паперах депонента клієнта депозитарію має таку структуру:

 У випадку, коли клієнт / контрагент учасника клірингу – юридична особа-резидент:

ХХХХХХХХ;YYYYYYYY, де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYYYY – код ЄДРПОУ клієнта / контрагента учасника клірингу.

 Якщо кліринговий субрахунок відкривається інституту спільного інвестування – пайовому інвестиційному фонду, в реквізиті YYYYYYYY зазначається код ЄДРІСІ цього фонду. Реквізит обов’язково повинен містити 8 символів, тому, у випадку, якщо код ЄДРІСІ містить 6 або 7 символів, перші 1 або 2 символи в реквізиті YYYYYYYY приймають значення "-";

Якщо кліринговий сурахунок відкривається інституту спільного інвестування – корпоративному інвестиційному фонду, в реквізиті YYYYYYYY зазначається код ЄДРПОУ цього фонду.

У випадку, коли клієнт / контрагент учасника клірингу – фізична особа:

XXXXXXXX;ZZZZZZZZZZ, де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу;

ZZZZZZZZZZ – ідентифікаційний код фізичної особи

 

У випадку, коли клієнт / контрагент учасника клірингу – нерезидент

ХХХХХХХХ;NNNNNNNNNN, де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу;

NNNNNNNNNN – код нерезидента

 

У випадку, коли клієнт / контрагент учасника клірингу – банк (не депозитарна установа)

ХХХХХХХХ;ММММММ

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

ММММММ – код МФО банку-клієнта / контрагента учасника клірингу

 

У випадку, коли клієнт / контрагент учасника клірингу – банк (депозитарна установа)

ХХХХХХХХ;0

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу