logo.png

Особливості роботи з кліринговими субрахунками колективного обліку

Кліринговий субрахунок колективного обліку відкривається Розрахунковим центром учаснику клірингу для загального обліку клірингових активів щодо цінних паперів та/або коштів клієнтів / контрагентів учасників клірингу, які обслуговуються однією депозитарною установою.

Учаснику клірингу можуть бути відкриті такі клірингові субрахунки колективного обліку:

  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу фізичним особам – резидентам, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу юридичним особам – резидентам, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
  • Кліринговий субрахунок для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасника клірингу, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій.

Кліринговий субрахунок для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, які належать клієнтам / контрагентам учасників клірингу, та депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій, не може бути використаний для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею.

Кліринговий субрахунок для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний депозитарій України – може бути відкритий виключно за умови, якщо для розрахунків за таким субрахунком колективного обліку використовується агрегований рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарній установі Національним депозитарієм України.

Операції по клірингових субрахунках для колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів здійснюються лише за умови попереднього надання учасником клірингу заяви на реєстрацію вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та внесенням даних щодо вигодоодержувача до реєстру вигодоодержувачів.

До уваги учасників клірингу! У зв`язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при заповненні передбачених Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"  заяв на  реєстрацію /зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів, в полях, які стосуються публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, просимо користуватися ПАМ’ЯТКОЮ.