logo.png

Порядок проведення ідентифікації рахунків у депозитаріях

При відкритті клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу в системі клірингового обліку Розрахунковий центр виконує процедуру ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах клієнтів депозитаріїв та/або облікових регістрів брокерів, за якими можуть проводитись розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які обслуговує Розрахунковий центр.

Ідентифікація – процедура визначення депозитарною установою у системі депозитарного обліку рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів, що використовуються Розрахунковим центром для забезпечення проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у депозитарії. Ідентифікація є обов'язковою процедурою, яка здійснюється при відкритті клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу.

Процедура ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів виконується Розрахунковим центром шляхом подання до депозитарію запиту на ідентифікацію.

Клірингові рахунки/субрахунки учасників клірингу починають функціонувати тільки після отримання від депозитарію звіту за ідентифікацією за відповідними рахунками у цінних паперах та/або обліковими регістрами брокерів.

Скасування ідентифікації рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів здійснюється Розрахунковим центром лише при закритті клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу.

Для відкриття клірингових рахунків/субрахунків учасникам клірингу для обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснюється Центральним депозитарієм, серед інших документів, що надаються до Розрахункового центру згідно з Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", необхідно надати оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу (повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у цій депозитарній установі (у тому числі документа, створеного особою, яка має намір стати учасником клірингу, та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені цієї особи без довіреності, або її уповноваженою особою, та засвідченого печаткою особи, яка має намір стати учасником клірингу, (додаток 3 до Регламенту провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"). Також, ці дані необхідно зазначити в анкеті клірингового рахунку (додаток 2 до Регламенту провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках")

При відкритті клірингового рахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у власних інтересах учасника клірингу рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХ-UAYYYYYYYY, де

ХХХХХХ – код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах учаснику клірингу;

UAYYYYYYYY – кодифікатор рахунку, що призначається згідно з правилами обліку Центрального депозитарію

 

При відкритті клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у інтересах клієнтів/контрагентів учасника клірингу (колективний облік клієнтів учасника клірингу) рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХХХ, де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

 

Для відкриття клірингових рахунків/субрахунків учасникам клірингу для обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України, серед інших документів, що надаються до Розрахункового центру згідно з Регламентом провадження клірингової діяльності Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", необхідно надати документ, виданий та засвідчений печаткою депозитарної установи, який містить інформацію, що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів (скорочене найменування депозитарної установи, МДО депозитарної установи, тип належності депонента, код депонента, код брокера, скорочене найменування брокера, № договору емітента/депозитарної установи/депонента з брокером, дата договору).

При відкритті клірингового рахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у власних інтересах учасника клірингу рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

 

У випадку, коли учасник клірингу є депозитарною установою:

ХХХХХХХХ;0

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу;

 

У випадку, коли учасник клірингу не є депозитарною установою:

ХХХХХХХХ;ХХХХХХХХ

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

 

У випадку, коли учасник клірингу – банк (не депозитарна установа), а депозитарна установа – інший банк:

ХХХХХХХХ;ММММММ

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ банку-учасника клірингу

ММММММ – код МФО банку-учасника клірингу

 

При відкритті клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у інтересах клієнтів/контрагентів учасника клірингу – юридичних осіб (колективний облік клієнтів учасника клірингу) рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХХХ;4

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

 

При відкритті клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у інтересах клієнтів/контрагентів учасника клірингу – фізичних осіб (колективний облік клієнтів учасника клірингу) рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХХХ;1

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

 

При відкритті клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у інтересах клієнтів/контрагентів учасника клірингу – юридичних осіб (колективний облік клієнтів учасника клірингу) рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХХХ;4

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу

 

При відкритті клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у інтересах клієнтів/контрагентів учасника клірингу – фізичних осіб (колективний облік клієнтів учасника клірингу) рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію має таку структуру:

ХХХХХХХХ;1

де

ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ учасника клірингу